h

Bezint eer gij begint

25 oktober 2015

Bezint eer gij begint

Foto: NicoH / SPWAG

Nadat het resultaat van de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 3 september bekend is gemaakt zijn alle partijen nog eens goed na gaan denken. Er bleken nog veel vragen onbeantwoord. Die vragen leven nog steeds en toch wil B&W van Wageningen de keus definitief maken om over te gaan tot verbreding van de Nijenoordallee en een ongelijkvloerse kruising bij de Bornsesteeg-Nijenoordallee.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de SP een sterke voorstander is van een goed bereikbaar Wageningen voor alle Wageningers. Goed bereikbaar betekent niet “alles moet wijken om snel de Wageningen Campus goed bereikbaar te houden met de auto”. We hebben te maken met meer bedrijven en ook nog eens, niet onbelangrijk, met ca 37.000 inwoners.

De SP fractie vindt het dan ook zeer onverstandig om met de resultaten van het onderzoek Beter Bereikbaar Wageningen een verbreding van de Nijenoordallee af te dwingen.

De projectgroep had als doel om het idee van de Provincie Gelderland om een semi rondweg aan te leggen te voorzien van een alternatief, maar meer ook niet. De SP fractie zal a.s. maandag dan ook in de raad vragen om steun voor een amendement om de volgende overweging toe te voegen aan het raadsbesluit: 

besluit beslispunt 3 aan het raadsbesluit toe te voegen:

Aan te tonen dat er behoefte is aan de volledige uitvoering van variant A of B op korte termijn, voordat begonnen wordt aan de uitvoering.

Toelichting:

Het gepresenteerde verkeersonderzoek is onvolledig:

  • Verkeersmetingen van autoverkeer over de Mansholtlaan zijn niet meegenomen in de afweging.
  • De congestie op de Nijenoordallee doet zich slechts tijdens een korte periode voor, namelijk rondom 8.30 uur, als het fiets- het forensenverkeer kruist.
  • Op het ogenblik zijn rondom Wageningen diverse verkeer/doorstromingsmaatregelen in uitvoering, waarvan het effect nog niet bekend is.
  • De woon-, onderwijs en werksituatie op de Campus zijn nog volop in ontwikkeling.
  • Milieubelasting t.g.v. fijnstof en stikstof op de Nijenoordallee is nog niet goed geïnventariseerd.

 Volgens de ladder van Verdaas zijn andere oplossingen wenselijker indien de noodzaak van de genoemde doorstroom-bevorderende maatregelen nodig blijken te zijn. Te denken valt aan aanpassing van de collegetijden van Wageningen UR. Verkeersmetingen van de Provincie Gelderland de afgelopen jaren geven aan dat er geen toename is van het autoverkeer, ondanks een forse toename van de activiteiten op de Campus.

Op dit moment is dus (nog) niet glashard aangetoond dat meer asfalt de beste oplossing biedt.

Tevens heeft dit besluitvormingstraject niet de (juiste) route "Samen met de Stad” doorlopen, waardoor het besluit tot nu niet voldoet aan de democratische maatstaven.

Foto: onlineede / onlineede.nl

De burgers van Wageningen moet de kans gegeven worden om gefundeerd te reageren op de te presenteren gegevens.

Nagekomen bericht: Helaas is de dadendrang van de huidige gemeenteraad, bijeen op 26 oktober,  gericht op beslissen rondweg of verbreding onbedwingbaar en het is geworden ........ een verbreding van de Nijenoordallee (inclusief allerlei mogelijk en onmogelijkheden). Nu even wachten op de provincie die toch de baas is over de centen.   

Reactie toevoegen

U bent hier