h

Nieuws uit 2015

12 december 2015

Muziekles in 't Venster ca. € 40/per uur

Foto: sp / sp

In 2012 heeft de gemeenteraad besloten € 380.000 te bezuinigen op cultuur. In december 2013 is ervoor gekozen om hiervan € 250.000 te bezuinigen op 't Venster. In het raadsbesluit wordt gesteld dat het niet mag leiden tot "onacceptabele gevolgen" en dat het moet leiden tot een Cultuurplantsoen, waardoor samenvoeging van functies, een gedeelte van de bezuiniging wordt opgevangen.

Lees verder
30 november 2015

Politiek gevoel van een fietspomp

De gemeenteraads-vergadering van 30 november begon met een volle publieke tribune. Voor de politieke partijen en het college is het dan opletten want er staat wat te gebeuren. Op de raadsagenda stonden enkele belangrijke plannen zoals  ‘de Golfbaan’ en de aanpassing van een ‘fietsroute door de Tarthorst’.

Lees verder
29 november 2015

SP steunt minimabeleid

Foto: SP

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november doet het college van B&W het voorstel om diverse regelingen rondom het minimabeleid samen te voegen. Tot nu toe was dit niet mogelijk. De rijksoverheid liet niet toe dat de regelingen rondom het minimabeleid tot een overzichtelijk geheel werden samengevoegd. 

Lees verder
14 november 2015

Fietsoversteek Kortenoord

In januari 2015 heeft de SP aan de gemeente Wageningen gevraagd om een veilige en overzichtelijke fietsoversteekplaats ter hoogte van de Nijlantsingel (Kortenoord) naar de Haagsteeg te realiseren. Aanleiding was dat fietsers vanuit Kortenoord naar de Haagsteeg en visa versa, nu om zouden moeten fietsen en dit niet doen. Er is een z.g. 'olifantenpaadje' ontstaan waar druk gebruik van wordt gemaakt en regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties. 

Lees verder
29 oktober 2015

Waanzin ten top

Foto: SPWAG

Nieuw in maart 2013 De Wielewaag, het ontmoetings-centrum voor 55+ aan de Stationsstraat wordt, met instemming van de gemeenteraad, de nek omgedraaid door Solidez. In plaats daarvan worden de activiteiten verspreid over de stad. Tot groot verdriet van vele ouderen om het verlies van hun honk in het centrum en het uiteen vallen van hun gemeenschap.

Lees verder
25 oktober 2015

Bezint eer gij begint

Foto: NicoH / SPWAG

Nadat het resultaat van de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 3 september bekend is gemaakt zijn alle partijen nog eens goed na gaan denken. Er bleken nog veel vragen onbeantwoord. Die vragen leven nog steeds en toch wil B&W van Wageningen de keus definitief maken om over te gaan tot verbreding van de Nijenoordallee en een ongelijkvloerse kruising bij de Bornsesteeg-Nijenoordallee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier