h

actie kinderen van de rekening een succes

7 december 2012

actie kinderen van de rekening een succes

De actie Kinderen van de rekening die we afgelopen woensdag 5 decem­ber afsloten met een manifestatie op het Plein in Den Haag, was een groot succes. Veel afdelingen hebben mee gedaan en laten zien dat het mogelijk is een dergelijke actie binnen drie weken op te zetten. Uiteindelijk hebben we ongeveer 6.000 schoentjes weten in te zamelen.

Tijdens het overhandigen van het manifest ‘Stop de armoede onderen kinderen’ erkende minister Asscher, in tegenstelling tot zijn voorganger in het kabinet Rutte I, dat armoede in Nederland een pro­bleem is en dat de noodzaak bestaat om de armoede onder kinderen in Nederland te verkleinen.
In het gepresenteerde manifest doet Sadet Karabulut voorstellen om de armoede onder kinderen te beperken.
‘Armoedebestrijding moet op de politieke agenda, het kabinet zou meer werk moeten maken om het aantal werkende armen terug te dringen. Het is niet uit te leggen dat duizenden kinderen opgroeien zon­der dat zij dagelijks een fatsoenlijke, gezonde maaltijd op tafel krijgen. We hebben 151.000 miljonairs in ons land, zij bezitten samen 32% van het totale Nederlandse vermogen. Als we hen met één procent extra zouden belasten, halen we in één klap vier miljard euro op. Dat is pas echt eerlijk delen.’

Luister naar Sadet

U bent hier