h
20 januari 2015

Traditionele Rode Roos toekenning

Foto: SP

De SP Wageningen reikt om de twee jaar een Rode Roos uit. De prijs is een blijk van waardering en respect voor een persoon of organisatie die zich inzet voor een solidaire samenleving. De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt in 2007. In 2013 was het Inloopcentrum Markt nr. 17, de organisatie die unaniem door een kritische jury werd geselecteerd.

Lees verder
12 januari 2015

Initiatief SP breed gewaardeerd

Kortenoord is vanuit het oosten met de fiets lastig te
bereiken. Fietsers vanuit de woonwijken Boomgaarden en de Leeuweriksweide moeten een oversteek bij de Ooststeeg maken. Maar zoals iedereen weet kiezen fietsers (en voetgangers) graag voor de korstste weg.

Lees verder
10 januari 2015

SP(eerpunt) in de Raad

Maandagavond 12 januari 2015, 20.00 uur, wordt de eerste gemeenteraadsvergadering gehouden in nieuw jaar. Een jaar dat voor veel mensen spannend is als het gaat om hulp in het huishouden. Ook voor de gemeente zal het een zoektocht worden hoe het allemaal gaat. In de 'Stad Wageningen' heeft de SP een oproep gedaan om mensen hun ervaringen met de Hulp bij Huishouden aan ons door te geven. Hierover willen de wethouder nog eens kritisch bevragen.

Lees verder
9 januari 2015

Brief aan Woningstichting

Geachte heer Janssen, Beste Lex,

Lees verder
7 januari 2015

SP en Vreemde Streken

Woensdag 7 januari, 20.00 uur nieuwjaarsborrel in restaurant Vreemde Streken (Conventplein, Wageningen) 

Lees verder
2 januari 2015

Schuldhulpverlening in Wageningen

Foto: SP

Het contract met Sociaal.nl voor de hulp aan Wageningers, met een grote financiële schuld (‘De Schuldhulpverlening’), loopt per 1 april 2015 af. De SP pleit ervoor om de kosten voor de begeleiding in Wageningen te besteden en niet om op zoek te gaan naar de allergoedkoopste aanbieder en een plusje voor goede referenties(?).

Lees verder
18 december 2014

Huishoudelijk hulp (HbH1) hard nodig

Foto: Beuningen / Beuningen

SP Wageningen roept inwoners op om zich te melden als ze hun huishoudelijk hulp 1 (zelf controle over huishoudelijk hulp, HbH1), die nu vergoed wordt, kwijt dreigen te raken. Gemeente Wageningen wilde daarmee stoppen, maar volgens de partij mag dat niet zomaar en moet er eerst zorgvuldig individueel onderzoek aan voorafgaan.

Lees verder
9 december 2014

In Memoriam Kees Meeuwsen

Foto: Jo Soolsma / SPW

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat een van onze kameraden van het eerste uur,  lid nummer 522 van de SP, Kees Meeuwsen op de vroege maandagochtend, 8 december, is overleden.

Lees verder
2 december 2014

Parkeerplan voor Wageningen

Er zijn problemen met het parkeren in Wageningen. Op piekmomenten zijn er, zowel voor fietsen als voor auto's, onvoldoende plaatsen in en direct om het centrum. De omliggende wijken ondervinden steeds meer overlast door langparkeerders en bezoekers van het centrum. Zoals bekend maakt het college van B&W op dit moment een parkeerplan. Helaas staan in dit plan geen oplossingen voor de huidige  parkeerdruk. De schaarse ruimte wordt voor de zoveelste keer herverdeeld.

Lees verder
27 november 2014

SP kritisch op begroting 2015

Steeds weer gemeentelijke bezuinigingen, op cultuur in 2013, op hulp bij de huishouding in 2015, en nog veel meer bezuinigingen. Bezuinigen in een steenrijk land waarin de lasten vooral bij de lage en  middeninkomens worden gelegd  en de rijken geen strootje in de weg wordt gelegd. Dit is in het kort de kritiek van de SP fractie op de gemeentelijke begroting voor 2015. Hieronder enkele delen uit het betoog van Frank Bos 

Lees verder

Pagina's