h

SP: “Brede inzet stroppenpot bizar”

24 januari 2019

SP: “Brede inzet stroppenpot bizar”

De Wageningse begroting kent sinds enkele jaren grote tekorten. Een reden daarvoor was dat Wageningen een gemeente is, die relatief zwaar belast werd door een veel geringere uitkering van het Rijk van miljoenen euro’s voor de nieuwe taken Jeugd en WMO (= ‘sociaal domein’). We zijn een zogenaamde ‘tekortgemeente’.

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, heeft Wageningen volgens eigen zeggen in 2016 en 2017 bijna € 7 miljoen meer uitgegeven dan er aan middelen beschikbaar werd gesteld via het gemeentefonds. Dit is de reden dat Wageningen actief heeft geijverd voor een landelijke regeling om zulke gemeenten bij te staan, door middel van een zogenaamde stroppenpot. De regeling is er gekomen en de aanvraag heeft geleid tot een uitkering uit deze pot van iets meer dan € 4 miljoen. Een leuk meevallertje dus.

 

Terecht stelt de gemeente begin november 2018 dat het bedrag een tegemoetkoming is in de kosten die de gemeente in 2016 en 2017 heeft gemaakt om haar wettelijke taken uit te voeren. Taken en verantwoordelijkheden waar via de gehanteerde verdeelmodellen onvoldoende middelen tegenover hebben gestaan.

 

Maar wat wil het college enkele weken later met dit geld doen? Al in december wil de wethouder die verantwoordelijk is voor de financiën bij de verschillende politieke fracties langs, om te bekijken of dit geld niet voor andere zaken ingezet kan worden! Hoe is het mogelijk. Wageningen heeft zelf aangegeven een tekort te hebben van € 7 miljoen, krijgt een bedrag van € 4 miljoen en wil het vervolgens aan allerlei andere zaken gaan uitgeven! De SP vindt dit werkelijk bizar en vindt geld dat beschikbaar is voor zorg, ook naar zorg moet gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier