h

over bereikbaarheid en mobiliteit.

11 juni 2017

over bereikbaarheid en mobiliteit.

De Socialistische Partij (SP) Wageningen vraagt zich oprecht af waarom er al jarenlang gesproken moet worden over diverse varianten van de verbinding Wageningen-Ede c.q. een rondweg om Wageningen of de WUR-Campus. Het bijzondere van de discussie is daarbij dat bereikbaarheid van Wageningen de laatste jaren helemaal niet is verslechterd.

Op enig moment is er dicussie ontstaan over de bereikbaarheid van de kantoren, onderzoeks- en onderwijs faciliteiten aan de noordkant van Wageningen en dat dit synoniem staat voor een slechte bereikbaarheid van Wageningen. Is dit ‘framing’ en zoja door wie? Op zich zijn deze voorzieningen echter goed bereikbaar maar de toegang tot de genoemde faciliteiten (Campus) geeft vaak problemen in de ochtend en in de avondspits en veroorzaakt files en onveilige situaties.

Er rijdt een bus over het terrein van Campus t.b.v. studenten en werknemers. Deze streekbus verbindt het station Ede-Wageningen met het centrum van Wageningen met een frequentie van 5x per uur op werkdagen tijdens de reguliere kantooruren. Met deze openbare vervoersfaciliteit zou menig kantoren c.q. onderwijs complex zeer tevreden zijn. Het is dan ook onbegrijpelijk dat b.v. de WUR geen enkele beleidsmaatregel heeft genomen om deze voorziening extra aantrekkelijk te maken voor werknemers en bezoekers. In tegenstelling tot het investeren in maatregelen die het OV aantrekkelijk maken en daarmee het duurzame karakter van de WUR te onderstrepen, wordt er geïnvesteerd in een parkeergarage. Met dit geld zou ook het OV aanzienlijk goedkoper en misschien wel gratis gemaakt kunnen worden vanaf het station Ede Wageningen vv. De  duurzaamheidswinst van deze maatregel laat zich snel uitrekenen.

 

De SP Wageningen en veel maatschappelijke organisaties vrezen dan ook dat het  auto verkeer met een parkeergarage aanzienlijk zal toenemen. Ook zal de toegang tot de het bedrijventerrein (Campus) hierbij steeds slechter worden. Het is dan ook jammer dat o.a. de WUR blijft hameren op een slechte bereikbaarheid van Wageningen en daarbij niet schroomt om zelfs de provincie Gelderland hierbij te betrekken om de beschikbare NUON gelden te investeren in asfalt. Dit asfalt mag zelfs op het WUR terrein, door de proefvelden, worden gelegd zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

De SP blijft zich verbazen over alle partijen die de slechte bereikbaarheid als mantra hebben aanvaard en nu alleen willen praten over waar en hoeveel extra asfalt moet worden gelegd. Voor de SP een volkomen zinloze discussie.  

Reactie toevoegen

U bent hier