h

Cultuurplantsoen in Wageningen

11 mei 2017

Cultuurplantsoen in Wageningen

Foto: sp / sp

Wageningen verdient een centrum voor Kunst en Cultuur (‘Een ontmoetingspunt voor kunstbeoefenaars en –liefhebbers’)Wageningen kent veel activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur. Raadpleeg de gemeentegids en je vindt  talrijke verenigingen voor beoefening van beeldende kunst en fotografie, dans, zang en muziek en Theatergezelschappen.

Het zijn veelal kleinschalige organisaties, die eens in de week of twee weken voor haar leden de mogelijkheid bieden om met elkaar aan de slag te gaan. Publieke optredens zijn spaarzaam en vinden verspreid door de stad in allerlei zalen en ruimten plaats. En dan zijn er ook nog groepen ( bandjes) die in keldertjes of in de Steenfabriek samen komen en af en toe in een café op treden. Er is weinig onderling contact, uitwisseling en/of samenwerking, mede omdat de werkzaamheden in de schaarse vrije tijd van de leden plaatsvinden. Veel verenigingen hebben behoefte aan betere werkruimte, ondersteuning bij organisatie, ledenwerving, professionele ondersteuning, publiciteit en marketing. Voor gezelschappen die door willen groeien, ontbreekt in Wageningen de mogelijkheid van een middelgroot podium (400 - 500 pl.). Dat is vooral voor dans-, theater- en muziekbeoefenaars van belang. De kwalitatieve ontwikkeling groeit naar mate de podiumervaring toeneemt. Een centrum voor Kunst- en Cultuur kan voor zowel kunstbeoefenaars als kunstliefhebbers van grote betekenis zijn.

Een centrale plek biedt:

  1. Een ontmoetingsplek i
  2. Oefenruimten; geschikt voor dans, theater en muziekbeoefening.
  3. Een ruimte voor publieke optredens (b.v. 400 á 500 mensen.
  4. Thema-avonden op het gebied van kunst- en cultuur.
  5. Een servicecentrum voor ondersteuning
  6. Een plek waar voor professionals, zoals regisseurs/dirigenten, scouts, of zaal- podiumverhuurders, contact kunnen maken met beginnende of amateur uitvoerenden

Kortom; een plek (gebouw) dat een brugfunctie kan vervullen naar de kleinschalige gezelschappen. Nu ’t Venster failliet is, is er ook een informeel ontmoetingspunt weggevallen en is er wellicht behoefte aan een nieuwe centrale ‘ontmoetings’plek in de stad. Ontwikkelingen rondom  Duivendaal, Junushof en het ‘oude postkantoor´ zijn een inspirator om te denken aan een zo’n nieuwe plek.

Een ´Cultuurplantsoen´

Helaas hebben meerdere, kapitaalkrachtige, investeerders hun oog op deze locatie laten vallen. Om ervoor zorg te dragen dat deze unieke kans niet verloren gaat, is het noodzakelijk dat we op korte termijn een grote groep mensen zich willen inzetten om een Centrum voor Kunst en Cultuur van de grond te tillen. Vanuit onze contacten met de Wageningse samenleving weten wij dat versterking van het culturele leven bij veel verenigingen, ondernemers en burgers leeft.Daarvoor is nu het juiste moment aangebroken. Vandaar dat wij jullie willen vragen het idee van een Centrum voor Kunst en Cultuur op de politieke avond van 15 mei a.s. te willen ondersteunen.

Reacties

Uitstekend verhaal over een ´cultuurplantsoen´. Nu maar hopen dat de gemeente er zich niet mee gaat bemoeien. De gemeente heeft 't Venster in een te duur pand laten zitten en met de enthousiaste bijeenkomst inde bibliotheek, vorig jaar, hebben ze ook niets mee gedaan. Laten ze maar lekker bezig blijven met Samen met de Stad en (muziek)cultuur in Wageningen overlaten aan degene die dat in z´n vingers hebben. Denk aan b.v. Woetstok.

Beste Herman,

Dat was ook juist de bedoeling van de SP (en PVDA). We zijn voor een sterke overheid op het gebied van gezondheidszorg, nutsvoorzieningen en openbaar vervoer. Maar soms moet je de creatievelingen ook de ruimte geven. Kom je maandag 15 mei ook naar het gemeentehuis? 

Slecht plan!

Laat culturele ondernemers zelf met innitiatieven komen. Dan heeft het direct een ziel!
Ga 'juist daar' achter staan door daar geld in te pompen.

Het geld van de Wageningse samenleving is al voldoende opgegaan aan het tot stand brengen en in stand houden van kunstmatige organen. Er is 'dankzij' het wegvallen van T'Venster eindelijk een eerlijkere kans voor iedereen met goede ideeën. T'Venster spekken via zijdeurtjes was concurentievervalsing, dit heeft de groei van indidviduele culurele ondernemers lang genoeg vertraagd.

Tientallen kleine culturele ondernemers, met allen een eigen gezicht, moeten die ook vooral houden. Geef hen de kans zich te versterken. Dat bied straks verschillende platformen met een eigen specialisme, een eigen gezicht én 'een eigen ziel'. Dit zijn de werkelijke springplanken voor talent.

Geef de zaadjes die er liggen een kans, geef ze water en ze gaan groeien. Verstik ze niet weer met een monocultuur.

Hoi Haico,

Bedankt voor je reactie. De aanhef 'slecht plan!' snap ik niet helemaal. Er is geen plan. De SP wil juist de ruimte creëeren voor een plan en dat is geen gemeentelijk plan. De gemeente moet echter wel de planologische voorwaarden scheppen om creatieve ondernemers de ruimte te geven. Wij denken niet aan een monocultuur maar een locatie zonder lekkend dak kan het begin zijn van vele initiatieven.       

Reactie toevoegen

U bent hier