h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

5. Economie - Wageningen meer dan winkelen

Alleen Kennisbedrijven?
In Wageningen zijn er de laatste tijd vooral banen voor hoogopgeleiden gerealiseerd. Zo hebben Friesland Campina en Unilever zich in Wageningen gevestigd. De SP maakt zich ook hard voor het midden- en kleinbedrijf en wil ook dat er nieuwe bedrijven komen met banen voor mensen met een lagere of middelbare opleiding, zodat er werk is en komt voor iedereen.

Fair trade
Wageningen fair trade gemeente, daar gaan we voor! Fair trade betekent eerlijke handel: producten die in ontwikkelingslanden zijn gemaakt krijgen een eerlijke prijs. Ze mogen niet worden geproduceerd met kinderarbeid of onder extreem lange werkdagen en de arbeidsomstandigheden moeten ook daar menswaardig zijn. De SP vindt dat Wageningen ook een fair trade gemeente zou moeten worden. Ede en Renkum zijn dit wel, dus kan Wageningen dat ook.

Bedrijventerrein
Er komen pas nieuwe bedrijventerreinen als daar behoefte aan is. Dat is anders dan nu het geval is, zoals bij het Nudepark 2, dat vooral wordt gebouwd voor leegstand.

Leegstaande winkelpanden
Voor beginnende ondernemers zijn de huren in het centrum vaak onbetaalbaar, wat mede wordt veroorzaakt door landelijke wetgeving die speculatie met leegstaande panden mogelijk maakt. Gestimuleerd moet worden dat leegstaande winkelpanden worden gebruikt om de binnenstad leefbaar te houden. In elk geval begint de gemeente een leegstandsregister, zodat eventuele speculatie in kaart wordt gebracht. Waar mogelijk verleggen we de gemeentelijke belasting zoveel mogelijk van de gebruikers naar de verhuurders. Beginnende, kleine ondernemers zouden ontheffing moeten kunnen krijgen van gemeentelijke belastingen, als ze bepaalde doelen realiseren (bijvoorbeeld duurzaamheid, voorkomen van leegstand).

U bent hier