h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

4. Welzijn, sport en cultuur - Iedereen moet mee kunnen doen

Stimulering van verenigingsleven 
Een sterk verenigingsleven in cultuur, recreatie en sport is de levensader van onze gemeente. Het maakt dat mensen elkaar ontmoeten en van Wageningen de bruisende stad maakt die het is. Verenigingen dienen volop de ruimte te krijgen om zich te ontplooien. Wij willen voorwaarden hiervoor scheppen en goede initiatieven ondersteunen. Daarbij denken we zowel aan het investeren in goede accommodaties, als aan het investeren in de vrijwilligers die de motor achter de verenigingen zijn.

Oude en Nieuwe Wageningers
Mensen in Wageningen hebben een verschillende afkomst, maar een gedeelde toekomst. In het recente verleden zijn de verschillen sterk overdreven. Door bij elkaar in een wijk te wonen, door samen te werken en naar school te gaan en door samen te sporten, geeft de SP invulling aan onze gedeelde toekomst. Wageningen is en moet een stad blijven waar mensen welkom zijn: bijvoorbeeld als toerist, als student of als werknemer. Wie hier leeft heeft gelijke rechten maar ook gelijke plichten. We staan niet toe dat iemand wordt achtergesteld of gediscrimineerd wordt maar verwachten ook van nieuwkomers dat ze een bijdrage aan de samenleving leveren.

Verenigingen
Voor veel verenigingen zijn de verdiensten vanuit het 'oud papier' weggevallen. Ook is er een veel strengere handhaving van de regels voor de verkoop van consumpties en de verhuur van sportkantines. Hierdoor lopen verenigingen veel geld mis en is het voor veel mensen niet meer mogelijk om activiteiten te organiseren. De SP wil de verkoop van consumpties in en de verhuur van deze kantines gedogen: deze inkomsten zijn noodzakelijk voor het behoud van leefbare verenigingen.

Jeugdvoorzieningen
Ook jongeren hebben recht op een plek en de SP wil dat er goede voorzieningen voor jongeren komen. Ook het Oude Bijenhuis moet weer meer gaan bruisen. Een jongerenvereniging als Unitas verdient een goede locatie.

Poppodium en Cultuurplantsoen
De SP vindt dat er een poppodium moet komen. De locatie van het oude postkantoor of de Aula voldoen hier uitstekend aan, ook het oude pand van Unitas is geschikt. De Junushoff moet meer dan nu gaan functioneren als cultuurcentrum en vaker gebruikt worden als oefenruimte of locatie voor muziekonderwijs. 

Cultuur voor iedereen
Cultuur is van groot belang, zowel voor de ontwikkeling van ieder individueel mens als voor de samenleving in zijn geheel. Steeds vaker is cultuur echter voor veel mensen te duur. Culturele activiteiten, variërend van muziekschool, carnavalsvereniging, fanfare, punkband, beeldend kunstenaar, breakdancegroep, koor, standup comedy of experimenteel dansgezelschap mogen niet de dupe worden van willekeurige besluitvorming of het tekort aan geschikte ruimten. 

Wageningen45
Gelukkig was er weer een grote opkomst bij de herdenking op 4 mei en was het weer een gezellig feest op 5 mei. Toch maakt de SP zich zorgen over de toekomst van het bevrijdingsfestival. Een leuk feestje mag wat kosten, maar het comité Wageningen45 heeft veel te veel te zeggen. We vinden dat de zeggenschap van de organisatie vooral bij de vrijwilligers moet liggen en de eventuele winsten naar de lokale (horeca)ondernemers moeten gaan. Wageningen45 heeft slechts een ondersteunende rol.

U bent hier