h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

3. Vervoer - Wageningen goed bereikbaar met het openbaar vervoer

Rondweg
De SP vindt een rondje om de Campus een slecht idee. Dat er een bereikbaarheidsprobleem bij de Campus zou zijn, is niet aangetoond. De grootste verkeersproblemen voor de auto zijn de brug bij Rhenen en de aansluitingen op de A50 en de A12. Dit rondje Campus lost deze problemen niet op , sterker nog: door de aantrekkende werking van meer asfalt worden de problemen daar alleen maar groter. De bereikbaarheid van de Campus kan eenvoudig worden verbeterd door het opstellen van een mobiliteitsplan door de WUR (bijvoorbeeld betaald parkeren), een zogenaamde westelijke 'inprikker' en een verbeterde doorstroming bij de rotonde aan de Droevendaalsesteeg. Ook moet er een fietstunnel onder de Nijenoordallee komen; dit lost gelijktijdig opstoppingen van zowel fietsen als auto's op.

Openbaar vervoer
De SP is een groot voorstander van een fijnmazig en goedkoop netwerk van openbaar vervoer. Helaas hebben we in Wageningen te maken met diverse ‘vervoersconcessies' waardoor afstemming lastig is. De gemeente moet veel actiever overleggen met vervoersbedrijven, zodat bussen en treinen goed op elkaar worden afgestemd en mensen geen dubbele abonnementen hoeven te kopen. De SP heeft een voorstel ingediend om een snelbus tussen Wageningen en Arnhem te realiseren. Ook willen we graag dat er (weer) een nachttrein gaat rijden vanuit Amsterdam en Utrecht naar Nijmegen. Deze stopt ook in Ede –Wageningen, waarna mensen met een nachtbus naar Wageningen kunnen.

Aansluiting treinen
Aansluitingen op intercity's (zowel in Ede-Wageningen als Arnhem) zijn van belang om bereikbaar te zijn. Ook het ziekenhuis moet gemakkelijk en goed bereikbaar zijn. Er moeten voldoende bushaltes zijn zodat iedereen de bus kan gebruiken. De bussen zouden goed moeten aansluiten op de treinen, ook in Rhenen en vooral in Arnhem. Indien nodig moet aanvullend ‘speciaal’ vervoer op maat beschikbaar zijn of komen. 

Bushaltes bij wijken
De SP heeft zich actief ingezet voor het behoud van de bushaltes langs de Nijenoord Allee, zodat de haltes bij de Tarthorst en Roghorst zijn blijven bestaan. Uiteraard moet het belang van de Wageningen UR worden erkend en de busbaan over de Campus is een gegeven, maar deze route mag niet ten koste gaan van de bushaltes nabij de woonwijken.

Afstemming abonnementen en bus gratis
Wageningen ligt in vier concessiegebieden voor busabonnementen. Dit leidt tot de absurde situaties, bijvoorbeeld een scholier of student die van Opheusden naar Wageningen reist, twee abonnementen zou moeten hebben. Helaas heeft de overheid weinig meer te zeggen over deze concessies want het Openbaar Vervoer is geprivatiseerd. Toch zullen we met de maatschappijen in overleg gaan om deze situatie te verhelpen. De SP gaat onderzoeken of de bus van Wageningen naar het station in Ede gratis kan worden. Te beginnen voor scholieren, studenten en ouderen. Doordat mensen dan sneller kunnen instappen, vermindert ook de reistijd.

 

U bent hier