h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Aanvullende standpunten

Coalitieonderhandelingen
De SP vindt dat coalitieonderhandelingen in het openbaar moeten plaatsvinden. Burgers moeten inzicht hebben wat de partijen het belangrijkst vinden bij de onderhandelingen.

Referendum
De SP is voor een bindend referendum in de gemeente Wageningen als er een herindeling met andere gemeenten wordt voorgesteld. De SP is tegen een correctief referendum. Een correctief referendum is moeilijk te rijmen met de parlemantaire democratie. Wat moet een raadslid stemmen als de uitkomst in strijd is met het verkiezingsprogramma? Wel is de SP voor een raadgevend referendum. Dit stimuleert bijvoorbeeld de politieke discussie.  

De SP vindt dat Wageningen meer samenwerken met omliggende gemeenten. Het is in bepaalde thema's, zoals de jeugdzorg en openbaar vervoer onvermijdelijk dat er meer wordt samengewerkj. Wel moet de democratische controle op deze organen goed gewaardborgd zijn.

Poppodium
De gemeente moet geld investeren in een nieuw poppodium. De SP vindt dat er een poppodium moet komen. De locatie van het oude postkantoor of de Aula voldoen hier uitstekend aan, ook het oude pand van Unitas is geschikt. De Junushoff moet meer dan nu gaan functioneren als cultuurcentrum en vaker gebruikt worden als oefenruimte of locatie voor muziekonderwijs.

Bevrijdingsfestival
Het bevrijdingsfestival hoeft van ons niet kleiner. Wel moeten de vrijwilligers en de Wageningse horecaondernemers  weer een belangrijke rol krijgen in de organisatie.

De SP is het niet eens om meer geld uit te trekken voor grote evenemtenten in de binnenstad om het centrum levendig te houden. Wageningen doet met 4/5 mei en diverse andere festivals (zoals het leeffestival) op dit moment genoeg.

Hondenbelasting
De SP vindt niet dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. Honden hebben een grote invloed op het gebruik van de openbare ruimte, wat geld kost.

Winkeliers
Ondernemers moeten gezamenlijk afspreken wanneer ze wel en niet open zijn. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de kleine oindernemers die ook wel eens vrij mogen hebben.

Bedrijven
Indien er behoefte aan is kunnen  bedrijven zich hier vestigen. Het is overigens meer gewenst dat grote bedrijven zich langs de A12 vestigen.

Windsmolens
Er kunnen windmolens komen, mits de winst naar de Wageningse gemeenschap gaat (geen 'Nuon-molens')

Milieumaatregelen
De SP vindt dat belangrijke maatregelen voor het milieubeleid moeten verplichten op landelijk niveau worden afgesloten. Eigen politiek van Wageningen is zinloos.

Natuurgebieden
De SP vindt dat inrichting van natuurgebieden is een taak van de provincie. 

Afvalscheiding
De SP vindt dat de gemeente inwoners niet kan verplichten alle soorten afval te scheiden. Op dit moment wordt het afval in Wageningen voldoende gescheiden.

Schoolgebouwen
De SP vindt dat de gemeente extra geld moet uittrekken voor schoolgebouwen. De kwaliteit van de schoolgebouwen is op dit moment onvoldoende. Ook moeten eer een aantal klaslokalen bij.

Eenzaamheid internationale studenten
Ook internationale studenten moeten actief mee kunnen doen in onze samenleving.​ De gemeente moet daarom geld investeren in activiteiten tegen eenzaamheid van internationale studenten.

Bijstandsuitkering
Bijstand is een recht. Als mensen moeten werken, moet je ze daarvoor fatsoenlijk betalen. De SP vindt daarom dat de gemeente mensen niet kan verplichten om een tegenprestatie te leveren voor een bijstandsuitkering.

Zorg
Goede zorg is een recht en voor iedereen beschikbaar, vindt de SP. We blijven trachten goede zorg voor iedereen te realiseren.

Rondweg
De SP is tegen de rondweg om de campus. Het nut van een rondweg is nog steeds niet aangetoond. Tot die tijd moet de gemeente hier niet aan meewerken.

Parkeerplekken in het centrum
De SP wil het liefst grote parkeerplaatsen langs de rand van het centrum. Zolang dat niet is gerealiseerd willen we niet dat centrumbezoekers in de woonwijken gaan parkeren.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer moet beter, bijvoorbeeld met een snelbus naar Arnhem.

Welstand
De welstand is nu te betuttelend. Afschaffen vinden we te ver gaan.

Bouwen van studenten- en starterswoningen
De SP vindt dat beide gebouwd moeten worden. Dit was mogelijk bij bijvoorbeeld de Dreijen, maar andere partijen kozen ook voor vrijstaande woningen, waar in Wageningen veel mionder behoefte aan is.

Regionale bouw van studentenwoningen
Ook de regio kan studentenwoningen bouwen. Als dit niet gebeurt, moeten de gemeente, de WUR en Idealis het probleem oplossen.

Ombouwen eengezinswoningen in studentenwoningen
Er is een groot tekort aan goedkopere woningen voor starters en mensen met minder geld. Omkatten en commerciële verhuur is ongewenst. 

Sociale huurwoningen
De SP vindt dat er minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen sociale huurwoningen moeten zijn. Woningbouwverkenning heeft aangetoond dat er in Wageningen grote behoefte is aan zulke woningen.

Sluitingstijden
De SP is  voor een nachtcafe, maar voor regulering van de normale cafe's. De huidige regelling voldoet volgens de SP.

Sociale voorziening
Hoewel wij van mening zijn dat sociale voorzieningen een landelijk onderwerp is en zou moeten blijven heeft het geldende beleid ervoor gezorgd dat gemeenten steeds meer voorzieningen in stand moeten houden terwijl er steeds minder middelen voor worden gegeven. Uiteindelijk zal een gemeente, zich niet langer verantwoordelijk kunnen stellen voor de gevolgen van het asociale beleid zoals dat door de afgelopen kabinetten in gang is gezet en tot uitvoer is gebracht. En dan vraagt het fatsoen offers, zoals en desnoods het verhogen van gemeentelijke belastingen.

Groei van Wageningen
De groei van Wageningen moet worden beperkt is een lege huls. Hoezo, de groei moet worden beperkt? Ja, wij vinden dat je niet zomaar (dure) wooneenheden voor (medewerkers en studenten van) de universiteit moet bijbouwen; daar wordt de stad niet beter van. Maar de Nederlandse bevolking groeit nog steeds en wij zijn van mening dat we, ook in Wageningen, ruimte moeten bieden aan diegene die bijvoorbeeld, een woonplek zoeken in Nederland. Iedereen die iets heeft bij te dragen aan onze kleurrijke, diverse samenleving is welkom. Dus Wageningen mag niet meer groeien, onzin; Wageningen moet geen extended campus worden vol met (dure) appartementen.

U bent hier