h

SP Afdeling Wageningen

De SP afdeling Wageningen is een actieve politieke partij en heeft op dit moment 140 leden in Wageningen. De afdeling heeft een vaste stek bij de Vreemde Streken, Bevrijdingsstraat 38 in Wageningen.

Deze locatie wordt gebruikt voor ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen, kaderbijeenkomsten en als uitvalsbasis voor acties en het bezorgen van ons drukwerk. 

Er is een actieve groep van bezorgers, die het rondbrengen van de "Tribune" naar de leden verzorgt, de "ZO-krant" in de hele stad verspreidt en de "Ouderen krant" bezorgt. 

Leden worden geïnformeerd door middel van het partijblad de "Tribune", waar in Wageningen een inlegvel "Praatjes uit de Stad" aan wordt toegevoegd. Kaderleden kunnen zich abonneren op "Spanning". Tweewekelijks wordt er een digitale nieuwsbrief  "De Lijn verzonden". Tevens verzorgt het landelijk bureau opleidingen voor alle leden, gericht op hun specifieke taken.

Er worden met steun van tientallen leden en vrijwilligers, acties gevoerd, deur-aan-deur enquetes gehouden, evenementen, uitstapjes of demonstraties georganiseerd, cursussen gegeven, brieven en pamfletten opgesteld, lezingen gehouden, plannen gemaakt, discussies aangezwengeld en folders uitgedeeld bij bedrijven, winkels, op het station, in de Hoogstraat of op de Markt.

Zoals u ziet, bestaat de SP afdeling Wageningen niet alleen uit een paar bestuursleden, maar zijn we nergens zonder de hulp van vele tientallen mensen, die het goed met ons voor hebben. Onze slagkracht, waarop het succes van de SP gebaseerd is, wordt geheel bepaald door onze leden.

U bent hier