h
30 november 2015

Politiek gevoel van een fietspomp

De gemeenteraads-vergadering van 30 november begon met een volle publieke tribune. Voor de politieke partijen en het college is het dan opletten want er staat wat te gebeuren. Op de raadsagenda stonden enkele belangrijke plannen zoals  ‘de Golfbaan’ en de aanpassing van een ‘fietsroute door de Tarthorst’.

Lees verder
29 november 2015

SP steunt minimabeleid

Foto: SP

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november doet het college van B&W het voorstel om diverse regelingen rondom het minimabeleid samen te voegen. Tot nu toe was dit niet mogelijk. De rijksoverheid liet niet toe dat de regelingen rondom het minimabeleid tot een overzichtelijk geheel werden samengevoegd. 

Lees verder
14 november 2015

Fietsoversteek Kortenoord

In januari 2015 heeft de SP aan de gemeente Wageningen gevraagd om een veilige en overzichtelijke fietsoversteekplaats ter hoogte van de Nijlantsingel (Kortenoord) naar de Haagsteeg te realiseren. Aanleiding was dat fietsers vanuit Kortenoord naar de Haagsteeg en visa versa, nu om zouden moeten fietsen en dit niet doen. Er is een z.g. 'olifantenpaadje' ontstaan waar druk gebruik van wordt gemaakt en regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties. 

Lees verder
29 oktober 2015

Waanzin ten top

Foto: SPWAG

Nieuw in maart 2013 De Wielewaag, het ontmoetings-centrum voor 55+ aan de Stationsstraat wordt, met instemming van de gemeenteraad, de nek omgedraaid door Solidez. In plaats daarvan worden de activiteiten verspreid over de stad. Tot groot verdriet van vele ouderen om het verlies van hun honk in het centrum en het uiteen vallen van hun gemeenschap.

Lees verder
25 oktober 2015

Bezint eer gij begint

Foto: NicoH / SPWAG

Nadat het resultaat van de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 3 september bekend is gemaakt zijn alle partijen nog eens goed na gaan denken. Er bleken nog veel vragen onbeantwoord. Die vragen leven nog steeds en toch wil B&W van Wageningen de keus definitief maken om over te gaan tot verbreding van de Nijenoordallee en een ongelijkvloerse kruising bij de Bornsesteeg-Nijenoordallee.

Lees verder
16 oktober 2015

SP-Statenfractie in Wageningen

Foto: SP Wageningen

Op 14 oktober jl. was de SP fractie van de provincie
Gelderland
 op bezoek in Wageningen. De 6 persoons-fractie zit niet alleen op het pluche in het Huis der Provincie maar reist ook door de provincie om te weten wat er leeft. Woensdag was Wageningen aan de beurt. Er zijn in Wageningen genoeg onderwerpen die via of door de provinciale  politiek in Wageningen worden bepaald.

Lees verder
10 oktober 2015

F*CK HET JEUGDLOON

Foto: JoS

Vandaag liepen ruim 1.000 werkende jongeren, onder het motto ‘F*CK HET JEUGDLOON’ een mars in de Amsterdamse binnenstad, omdat ze worden afgescheept met een jeugdloon van zo’n vijf euro per uur. Voor veel jongeren is dat te weinig om op eigen benen te staan. De Wageningse jongeren van ROOD waren ook goed vertegenwoordigd.

Lees verder
7 oktober 2015

Zaterdag = Actiedag

Foto: SP

Het wordt zaterdag een drukke dag voor de mensen met een socialistisch hart. We bedoelen dan niet alleen ouderen die nog goede herinneringen hebben aan de SDAP of Marcus Bakker (CPN) maar ook voor de jongeren die de maatschappij willen veranderen.

Lees verder
27 september 2015

Democratie....... B&W Wageningen regelt het.

In de Raadsvergadering van 28 september 2015 worden de nieuwe parkeernormen tot 2020 vastgesteld. Waar er voorheen duidelijke regels en afspraken waren wil het college nu de vrije hand hebben in het vaststellen van het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij nieuwe plannen. Echte oplossingen gaat ook dit college uit de weg en blijft het pappen en nathouden.

Lees verder
9 september 2015

Beter Bereikbaar Wageningen

Foto: NicoH / SPWAG

Afgelopen donderdag heeft de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen (niet te verwarren met WageningenBereikbaar) een presentatie gegeven over de verkeerssituatie rondom Wageningen. De presentatie werd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het college van Wageningen. De wethouder was dan ook aanwezig om met bezoekers te speeddaten. (lees een korte impressie van onze verslaggever Gerard).

Lees verder

Pagina's