h
16 oktober 2015

SP-Statenfractie in Wageningen

Foto: SP Wageningen

Op 14 oktober jl. was de SP fractie van de provincie
Gelderland
 op bezoek in Wageningen. De 6 persoons-fractie zit niet alleen op het pluche in het Huis der Provincie maar reist ook door de provincie om te weten wat er leeft. Woensdag was Wageningen aan de beurt. Er zijn in Wageningen genoeg onderwerpen die via of door de provinciale  politiek in Wageningen worden bepaald.

Lees verder
10 oktober 2015

F*CK HET JEUGDLOON

Foto: JoS

Vandaag liepen ruim 1.000 werkende jongeren, onder het motto ‘F*CK HET JEUGDLOON’ een mars in de Amsterdamse binnenstad, omdat ze worden afgescheept met een jeugdloon van zo’n vijf euro per uur. Voor veel jongeren is dat te weinig om op eigen benen te staan. De Wageningse jongeren van ROOD waren ook goed vertegenwoordigd.

Lees verder
7 oktober 2015

Zaterdag = Actiedag

Foto: SP

Het wordt zaterdag een drukke dag voor de mensen met een socialistisch hart. We bedoelen dan niet alleen ouderen die nog goede herinneringen hebben aan de SDAP of Marcus Bakker (CPN) maar ook voor de jongeren die de maatschappij willen veranderen.

Lees verder
27 september 2015

Democratie....... B&W Wageningen regelt het.

In de Raadsvergadering van 28 september 2015 worden de nieuwe parkeernormen tot 2020 vastgesteld. Waar er voorheen duidelijke regels en afspraken waren wil het college nu de vrije hand hebben in het vaststellen van het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij nieuwe plannen. Echte oplossingen gaat ook dit college uit de weg en blijft het pappen en nathouden.

Lees verder
9 september 2015

Beter Bereikbaar Wageningen

Foto: NicoH / SPWAG

Afgelopen donderdag heeft de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen (niet te verwarren met WageningenBereikbaar) een presentatie gegeven over de verkeerssituatie rondom Wageningen. De presentatie werd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het college van Wageningen. De wethouder was dan ook aanwezig om met bezoekers te speeddaten. (lees een korte impressie van onze verslaggever Gerard).

Lees verder
6 september 2015

Dossier Nudepark 2 steeds dubieuzer

In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de ontwikkeling van een industrie terrein (Nudepark 2) toegestaan. Wat was het geval? Voor de uitplaatsing van Wageningse bedrijven zou een nieuw terrein nodig zijn. Bij de aanwijzing van een nieuwe uitbreid was het helaas niet mogelijk om lokale bedrijven te bevoordelen en ook andere bedrijven konden zich daar vestigen. Omdat er ook toen al twijfel was over de vraag naar locaties, schermde de voormalige wethouder met 'een grote investeerder'. Zoals vaker gebeurd zijn we er weer ingetuind want de investeerder heeft zich nog steeds niet gemeld.

Lees verder
1 juli 2015

Kadernota 2015 en de SP

Foto: NB

Onze fractie voorzitter Frank Bos heeft de gemeenteraad voor de behandeling van de Kadernota flink toegesproken. De meester partijen zaten er weer om hun stokpaardjes aan te prijzen. Zoals de VVD de winkelsluitingswet aan zijn laars wil lappen en zo alleen oog heeft voor de winkelketens. Uiteraard heeft GroenLinks het weer over fietspaden en groen en wil de D66 graag scoren met een experiment met bijstandsgerechtigden.

Lees verder
24 juni 2015

Verslagje van de SP ledenavond

Foto: SP

Het was weer gezellig druk op de SP ledenavond. Helaas
konden niet alle 152 leden komen maar dan was het dringen geworden in het gezellige restaurant Vreemde Streken. We hebben met elkaar kunnen bij praten over
allerlei acties, ledendagen, verkiezingen, de zorg, e.d. En we hebben even gefilosofeerd over de landelijke verkiezingen die, wat de SP betreft, snel gehouden mogen worden.

Lees verder
21 juni 2015

Het kan wel .......

Foto: SP

In Het kan wel trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting? Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is? Roemer bezoekt een opmerkelijk sociale multinational en een volksbuurt vol activisten. Hij ontmoet
bijzondere leerlingen op de praktijkschool en opstandige studenten aan de universiteit. Hij gaat op bezoek bij banken op de Amsterdamse Zuidas, maar ook bij Ronald Koeman in De Kuip in Rotterdam.

Lees verder
18 juni 2015

Doelgericht wijkgericht werken

Begin 2014 publiceerde de Wageningse Rekenkamer in opdracht van de gemeenteraad, het rapport ‘Wat is goed voor een wijk?” waarin het wijkgericht werken in Wageningen werd onderzocht. Het rapport was kritisch. ……...`De €509.000 die voor het wijkgericht werken wordt ingezet, is maar betrekkelijk doelgericht en doelmatig`. ….. Een aanbeveling uit het rapport is om een duidelijk uitvoeringsprogramma op te stellen. Om het SP standpunt hierover duidelijk onder de aandacht te brengen, gaat onze SP fractie voorzitter, Frank Bos, een gesprek aan  (18 juni) met de wethouder om haar ervan te overtuigen dat de SP ideeen over wijkgericht werken zeer doelgericht en doelmatig zijn.  

Lees verder

Pagina's