h
29 oktober 2015

Waanzin ten top

Foto: SPWAG

Nieuw in maart 2013 De Wielewaag, het ontmoetings-centrum voor 55+ aan de Stationsstraat wordt, met instemming van de gemeenteraad, de nek omgedraaid door Solidez. In plaats daarvan worden de activiteiten verspreid over de stad. Tot groot verdriet van vele ouderen om het verlies van hun honk in het centrum en het uiteen vallen van hun gemeenschap.

Lees verder
25 oktober 2015

Bezint eer gij begint

Foto: NicoH / SPWAG

Nadat het resultaat van de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 3 september bekend is gemaakt zijn alle partijen nog eens goed na gaan denken. Er bleken nog veel vragen onbeantwoord. Die vragen leven nog steeds en toch wil B&W van Wageningen de keus definitief maken om over te gaan tot verbreding van de Nijenoordallee en een ongelijkvloerse kruising bij de Bornsesteeg-Nijenoordallee.

Lees verder
16 oktober 2015

SP-Statenfractie in Wageningen

Foto: SP Wageningen

Op 14 oktober jl. was de SP fractie van de provincie
Gelderland
 op bezoek in Wageningen. De 6 persoons-fractie zit niet alleen op het pluche in het Huis der Provincie maar reist ook door de provincie om te weten wat er leeft. Woensdag was Wageningen aan de beurt. Er zijn in Wageningen genoeg onderwerpen die via of door de provinciale  politiek in Wageningen worden bepaald.

Lees verder
10 oktober 2015

F*CK HET JEUGDLOON

Foto: JoS

Vandaag liepen ruim 1.000 werkende jongeren, onder het motto ‘F*CK HET JEUGDLOON’ een mars in de Amsterdamse binnenstad, omdat ze worden afgescheept met een jeugdloon van zo’n vijf euro per uur. Voor veel jongeren is dat te weinig om op eigen benen te staan. De Wageningse jongeren van ROOD waren ook goed vertegenwoordigd.

Lees verder
7 oktober 2015

Zaterdag = Actiedag

Foto: SP

Het wordt zaterdag een drukke dag voor de mensen met een socialistisch hart. We bedoelen dan niet alleen ouderen die nog goede herinneringen hebben aan de SDAP of Marcus Bakker (CPN) maar ook voor de jongeren die de maatschappij willen veranderen.

Lees verder
27 september 2015

Democratie....... B&W Wageningen regelt het.

In de Raadsvergadering van 28 september 2015 worden de nieuwe parkeernormen tot 2020 vastgesteld. Waar er voorheen duidelijke regels en afspraken waren wil het college nu de vrije hand hebben in het vaststellen van het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij nieuwe plannen. Echte oplossingen gaat ook dit college uit de weg en blijft het pappen en nathouden.

Lees verder
9 september 2015

Beter Bereikbaar Wageningen

Foto: NicoH / SPWAG

Afgelopen donderdag heeft de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen (niet te verwarren met WageningenBereikbaar) een presentatie gegeven over de verkeerssituatie rondom Wageningen. De presentatie werd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het college van Wageningen. De wethouder was dan ook aanwezig om met bezoekers te speeddaten. (lees een korte impressie van onze verslaggever Gerard).

Lees verder
6 september 2015

Dossier Nudepark 2 steeds dubieuzer

In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de ontwikkeling van een industrie terrein (Nudepark 2) toegestaan. Wat was het geval? Voor de uitplaatsing van Wageningse bedrijven zou een nieuw terrein nodig zijn. Bij de aanwijzing van een nieuwe uitbreid was het helaas niet mogelijk om lokale bedrijven te bevoordelen en ook andere bedrijven konden zich daar vestigen. Omdat er ook toen al twijfel was over de vraag naar locaties, schermde de voormalige wethouder met 'een grote investeerder'. Zoals vaker gebeurd zijn we er weer ingetuind want de investeerder heeft zich nog steeds niet gemeld.

Lees verder
1 juli 2015

Kadernota 2015 en de SP

Foto: NB

Onze fractie voorzitter Frank Bos heeft de gemeenteraad voor de behandeling van de Kadernota flink toegesproken. De meester partijen zaten er weer om hun stokpaardjes aan te prijzen. Zoals de VVD de winkelsluitingswet aan zijn laars wil lappen en zo alleen oog heeft voor de winkelketens. Uiteraard heeft GroenLinks het weer over fietspaden en groen en wil de D66 graag scoren met een experiment met bijstandsgerechtigden.

Lees verder
24 juni 2015

Verslagje van de SP ledenavond

Foto: SP

Het was weer gezellig druk op de SP ledenavond. Helaas
konden niet alle 152 leden komen maar dan was het dringen geworden in het gezellige restaurant Vreemde Streken. We hebben met elkaar kunnen bij praten over
allerlei acties, ledendagen, verkiezingen, de zorg, e.d. En we hebben even gefilosofeerd over de landelijke verkiezingen die, wat de SP betreft, snel gehouden mogen worden.

Lees verder

Pagina's