h
15 april 2015

Wethouder en Wagenings plastic

Een vraag van de SP-fractie tijdens een raadscommissievergadering  Wageningen aan de wethouder:

Lees verder
10 april 2015

Meer kliko’s, minder scheiding

In de raadsvergadering van april wil het college van de gemeente Wageningen een voorstel doen om de afvalscheiding aan de bron bij laagbouw uit te breiden.  Als dit voorstel wordt aangenomen dan krijgt elke huishouden maar liefst vier (!) kliko’s: papier, GFT, plastic, drank en metalen verpakkingen (PMD) en overig afval.  Omdat de landelijke overheid (tijdelijk) subsidie geeft op afvalscheiding aan de bron, is dit financieel aantrekkelijk voor de gemeente.  Met een beter milieu heeft het weinig te maken.

Lees verder
19 maart 2015

Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten

Stijgende lijn SP Wageningen bij verkiezingen niet doorgezet.

Lees verder
15 maart 2015

Kruispunt Nijenoord Allee – Mondriaanlaan

Foto: SP Wageningen

De reconstructie van het kruispunt Mondriaanlaan- Dijkgraaf- Nijenoord Allee geeft enige overlast voor fietsers en autoverkeer. De Mondriaanlaan is sinds 10 maart afgesloten waardoor fietsers vanuit Wageningen richting Ede, de Kraats en ook de Campus een andere route moeten volgen.

Lees verder
11 maart 2015

Verstandig advies HBH 1

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid voor de WMO wilde het college Hulp bij de Huishouden 1 al in januari 2015 wegbezuinigen. De SP heeft zich ingezet voor het behoud hiervan. We vonden net als de advies-raad WMO - het doorvoeren van de bezuiniging te rigoureus uitgevoerd en de vele consequenties niet te overzien. Daarom hebben we ervoor gepleit om 2015 te hanteren als overgangsjaar.

Lees verder
7 maart 2015

Provinciale kandidaten op bezoek

Foto: SP Wageningen

Zaterdag 7 maart stonden we met een kraam op de markt. Met, naast onze foldertjes, natuurlijk weer de traditionele sponsjes. Het was mooi weer, we hebben goede gesprekken gehad en zeker 1000 folders en sponsjes uitgedeeld.  ’s Middags werden we nog een tijdje versterkt door een groep kandidaten voor de Provinciale Staten van Gelderland.

Lees verder
3 maart 2015

Doe mee met SP EDE!

Foto: Kees Salm

Zaterdag 28 februari  was de aftrap van campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen  in Ede.De werkgroep van SP Ede heeft er een gezellige en zinvolle dag van gemaakt.  Uiteraard heeft de SP gedacht aan de oudjes die het onder dit kabinet flink moeten lijden.  Hier het hele verhaal.

Lees verder
2 maart 2015

Bord Ede/Wageningen aangepast.

Foto: Frank Bos

De treinreizigers, die op station Ede Wageningen, de bus naar Wageningen zoeken, weten nu waar ze deze kunnen vinden. Het is de SP gelukt om, na veel moeite, een verwijzingsbord te krijgen op het station. De reizigers kunnen nu zien dat ze voor bus nr 88 (Valleilijn) linksaf moeten en voor bus 86 (door Bennekom) rechtsaf.

Lees verder
27 februari 2015

Onderwijshuisvesting en cadeautjes.

Foto: Guy Akkermans

Tijdens de raadsvergadering in februari 2015 is er besloten om € 37.000 subsidie te verlenen voor de opstart van een Internationale School in Arnhem-Zuid. Het voorstel haalde een ruime meerderheid (CDA, GL, 1/2 PvdA, Stadspartij, VVD en D'66). De heer Jansen van D66 zei: “....we willen voor het bedrijfsleven goede sier maken….”.

Lees verder
6 februari 2015

Steun voor Verian medewerksters

Foto: SP Ede

Op 5 februari was er een informatieavond voor de thuiszorgmedewerksters van Vérian in Ede en omgeving. Van medewerk(st)ers wordt verwacht dat zij 30% salaris inleveren. Ondanks de snijdende kou heeft de SP laten merken dat ze met de medewerkers meeleeft. Op verschillende andere plaatsen hebben de medewerkers, met steun van de FNV en de SP al geprotesteerd tegen loonsverlaging.

Lees verder

Pagina's