h
19 maart 2015

Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten

Stijgende lijn SP Wageningen bij verkiezingen niet doorgezet.

Lees verder
15 maart 2015

Kruispunt Nijenoord Allee – Mondriaanlaan

Foto: SP Wageningen

De reconstructie van het kruispunt Mondriaanlaan- Dijkgraaf- Nijenoord Allee geeft enige overlast voor fietsers en autoverkeer. De Mondriaanlaan is sinds 10 maart afgesloten waardoor fietsers vanuit Wageningen richting Ede, de Kraats en ook de Campus een andere route moeten volgen.

Lees verder
11 maart 2015

Verstandig advies HBH 1

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid voor de WMO wilde het college Hulp bij de Huishouden 1 al in januari 2015 wegbezuinigen. De SP heeft zich ingezet voor het behoud hiervan. We vonden net als de advies-raad WMO - het doorvoeren van de bezuiniging te rigoureus uitgevoerd en de vele consequenties niet te overzien. Daarom hebben we ervoor gepleit om 2015 te hanteren als overgangsjaar.

Lees verder
7 maart 2015

Provinciale kandidaten op bezoek

Foto: SP Wageningen

Zaterdag 7 maart stonden we met een kraam op de markt. Met, naast onze foldertjes, natuurlijk weer de traditionele sponsjes. Het was mooi weer, we hebben goede gesprekken gehad en zeker 1000 folders en sponsjes uitgedeeld.  ’s Middags werden we nog een tijdje versterkt door een groep kandidaten voor de Provinciale Staten van Gelderland.

Lees verder
3 maart 2015

Doe mee met SP EDE!

Foto: Kees Salm

Zaterdag 28 februari  was de aftrap van campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen  in Ede.De werkgroep van SP Ede heeft er een gezellige en zinvolle dag van gemaakt.  Uiteraard heeft de SP gedacht aan de oudjes die het onder dit kabinet flink moeten lijden.  Hier het hele verhaal.

Lees verder
2 maart 2015

Bord Ede/Wageningen aangepast.

Foto: Frank Bos

De treinreizigers, die op station Ede Wageningen, de bus naar Wageningen zoeken, weten nu waar ze deze kunnen vinden. Het is de SP gelukt om, na veel moeite, een verwijzingsbord te krijgen op het station. De reizigers kunnen nu zien dat ze voor bus nr 88 (Valleilijn) linksaf moeten en voor bus 86 (door Bennekom) rechtsaf.

Lees verder
27 februari 2015

Onderwijshuisvesting en cadeautjes.

Foto: Guy Akkermans

Tijdens de raadsvergadering in februari 2015 is er besloten om € 37.000 subsidie te verlenen voor de opstart van een Internationale School in Arnhem-Zuid. Het voorstel haalde een ruime meerderheid (CDA, GL, 1/2 PvdA, Stadspartij, VVD en D'66). De heer Jansen van D66 zei: “....we willen voor het bedrijfsleven goede sier maken….”.

Lees verder
6 februari 2015

Steun voor Verian medewerksters

Foto: SP Ede

Op 5 februari was er een informatieavond voor de thuiszorgmedewerksters van Vérian in Ede en omgeving. Van medewerk(st)ers wordt verwacht dat zij 30% salaris inleveren. Ondanks de snijdende kou heeft de SP laten merken dat ze met de medewerkers meeleeft. Op verschillende andere plaatsen hebben de medewerkers, met steun van de FNV en de SP al geprotesteerd tegen loonsverlaging.

Lees verder
3 februari 2015

Onderzoek thuiszorg Ede

Foto: SP Ede

De Commissie Zorg van de SP Werkgroep Ede wil graag weten wat de effecten zijn van de veranderingen in de thuiszorg per 1 januari 2015 in onze eigen gemeente. De gemeente Ede is verantwoordelijk voor vele taken in de zorg. We willen dat actief volgen en hebben de thuiszorg daarvoor gekozen. Wat merken mensen echt van de verandering, zowel in huishoudelijke hulp als in medische verzorging thuis? Wat is het effect van de bezuiniging van vele procenten? Hoe verlopen de keukentafelgesprekken en wordt er een vakkundige diagnose gesteld?

Lees verder
31 januari 2015

Lokale journalistiek

Foto: SP Gelderland / SP

                                                                                                      De SP is felle een pleitbezorger voor sterke lokale en regionale journalistiek. De SP fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten in Gelderland gevraagd naar de mogelijkheden voor de vorming van een ´Gelders fonds voor regionale journalistiek´. Uit een dergelijk fonds zouden regionale journalistieke projecten gefinancierd kunnen worden. De SP vindt dat de regionale en lokale media een cruciale rol spelen in een vitale lokale en provinciale democratie en maakt zich zorgen hierover. Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn de recente ontwikkelingen bij Wegener (De Stentor en De Gelderlander) waarop opnieuw ontslagen gaan vallen.

Lees verder

Pagina's