h
6 september 2015

Dossier Nudepark 2 steeds dubieuzer

In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de ontwikkeling van een industrie terrein (Nudepark 2) toegestaan. Wat was het geval? Voor de uitplaatsing van Wageningse bedrijven zou een nieuw terrein nodig zijn. Bij de aanwijzing van een nieuwe uitbreid was het helaas niet mogelijk om lokale bedrijven te bevoordelen en ook andere bedrijven konden zich daar vestigen. Omdat er ook toen al twijfel was over de vraag naar locaties, schermde de voormalige wethouder met 'een grote investeerder'. Zoals vaker gebeurd zijn we er weer ingetuind want de investeerder heeft zich nog steeds niet gemeld.

Lees verder
1 juli 2015

Kadernota 2015 en de SP

Foto: NB

Onze fractie voorzitter Frank Bos heeft de gemeenteraad voor de behandeling van de Kadernota flink toegesproken. De meester partijen zaten er weer om hun stokpaardjes aan te prijzen. Zoals de VVD de winkelsluitingswet aan zijn laars wil lappen en zo alleen oog heeft voor de winkelketens. Uiteraard heeft GroenLinks het weer over fietspaden en groen en wil de D66 graag scoren met een experiment met bijstandsgerechtigden.

Lees verder
24 juni 2015

Verslagje van de SP ledenavond

Foto: SP

Het was weer gezellig druk op de SP ledenavond. Helaas
konden niet alle 152 leden komen maar dan was het dringen geworden in het gezellige restaurant Vreemde Streken. We hebben met elkaar kunnen bij praten over
allerlei acties, ledendagen, verkiezingen, de zorg, e.d. En we hebben even gefilosofeerd over de landelijke verkiezingen die, wat de SP betreft, snel gehouden mogen worden.

Lees verder
21 juni 2015

Het kan wel .......

Foto: SP

In Het kan wel trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting? Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is? Roemer bezoekt een opmerkelijk sociale multinational en een volksbuurt vol activisten. Hij ontmoet
bijzondere leerlingen op de praktijkschool en opstandige studenten aan de universiteit. Hij gaat op bezoek bij banken op de Amsterdamse Zuidas, maar ook bij Ronald Koeman in De Kuip in Rotterdam.

Lees verder
18 juni 2015

Doelgericht wijkgericht werken

Begin 2014 publiceerde de Wageningse Rekenkamer in opdracht van de gemeenteraad, het rapport ‘Wat is goed voor een wijk?” waarin het wijkgericht werken in Wageningen werd onderzocht. Het rapport was kritisch. ……...`De €509.000 die voor het wijkgericht werken wordt ingezet, is maar betrekkelijk doelgericht en doelmatig`. ….. Een aanbeveling uit het rapport is om een duidelijk uitvoeringsprogramma op te stellen. Om het SP standpunt hierover duidelijk onder de aandacht te brengen, gaat onze SP fractie voorzitter, Frank Bos, een gesprek aan  (18 juni) met de wethouder om haar ervan te overtuigen dat de SP ideeen over wijkgericht werken zeer doelgericht en doelmatig zijn.  

Lees verder
14 juni 2015

De busbaan en de knip deel IV

De berichten over de knip in de Valleilijn per 23 augustus hebben nogal voor wat verwarring gezorgd. De mededelingen van Syntus dat de Valleilijn in de avond en in het weekend niet over de campus zou gaan rijden heeft bij  Wageningen UR tot enige verbazing geleid. Enige lobby heeft vervolgens tot resultaat dat er niet wordt afgeweken van de eerdere toezegging  in juni 2014.  

Lees verder
8 juni 2015

SP EDE eigen website

Foto: SP Ede

Sinds kort lees je geen nieuws over de SP in Ede. De
afdeling in Ede heeft de formele status van ´afdeling in oprichting´. Op deze manier zijn ze onafhankelijk geworden van de afdeling in Wageningen. De leden
in Ede kunnen nu zelf bepalen wat ze belangrijk vinden en op welke wijze ze zich presenteren. Een eigen website hoort daar natuurlijk ook bij.

Lees verder
31 mei 2015

´basisinkomen´ in Wageningen

De gemeenteraaad gaat zich buigen over een voortstel van D66. De SP fractie is niet enthousiast. Het voorstel rammelt aan alle kanten. Bij de behandeling van de kadernota komt hierover een een motie van D66 ter sprake, waarin wordt voorgesteld een vertrouwensexperiment met bijstand uit te voeren.

Lees verder
29 mei 2015

De Busbaan en De Knip, deel III

De veelbesproken busbaan over de Campus is klaar voor
gebruik. Een prachtige strook zwart asfalt ligt dwars door het groen van het Wageningse Universiteits terrein. Het is nu nog even wachten op de bus. Als alles
volgens plan verloopt, zal de bus per 23 augustus over de busbaan gaan rijden.

Lees verder
13 mei 2015

SP-Ledendag in Burgers' Zoo

Foto: SP

Op zondag 31 mei zijn SP-leden met partner en kinderen van harte welkom bij de ledendag van de SP. Dit jaar wordt deze gehouden in Burgers' Zoo in Arnhem.

Lees verder

Pagina's