h

Procedurele rechtvaardigheid bij bezwaarprocedures

11 december 2018

Procedurele rechtvaardigheid bij bezwaarprocedures

Foto: Wikipedia

De SP krijgt laatste tijd klachten van Wageningers over hun bezwaarprocedures en burgers voelen zich geregeld niet gehoord. We hebben daar vragen over gesteld aan het college. 

Het is uiteraard belangrijk dat er sprake is van procedurele rechtvaardigheid tijdens bezwaarprocedures. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Het blijkt dat er gevallen zijn waarbij Wageningse burgers ontevreden zijn over hun bezwaarprocedure en zich niet voldoende gehoord voelen.

We hebben gevraagd of gemeente Wageningen gebruik maakt van het ‘Andere Aanpak’ en/of ‘Prettig Contact met de Overheid’ voor procedurele rechtvaardigheid waardoor de burger zich erkend en herkend voelt.

Voor procedurele rechtvaardigheid heeft de SP aan het college de volgende theorie uit 1975 gedeeld, namelijk: Thibaut & Walker “Procedural Justice: a Psychological Analysis.

Als je een burger in een procedure op een juiste wijze tegemoet treedt, kan een beslissing op een groter begrip rekenen bij de burger. Niet omdat de burger tegemoet is gekomen in zijn bezwaren, maar omdat de burger zich erkend voelt en gekend voelt. Een burger heeft namelijk zijn zegje kunnen doen. Volgens de theorie blijkt dit erg effectief te zijn.

Thibaut & Walker “Procedural Justice: a Psychological Analysis

  1. De burger wordt met respect behandeld (respect);
  2. De burger mag zeggen waar het hem werkelijk om gaat en zijn opvattingen worden serieus in overweging genomen (voice);
  3. De burger wordt uitgelegd hoe de procedure eruit ziet, wat hij nog kan doen en hoe het verder gaat (explanations);
  4. De burger wordt verteld wat hij nog kan doen om zijn gelijk te halen en wordt daartoe zo nodig in de gelegenheid gesteld (explanations);
  5. De burger wordt direct aangesproken.

Bijgaand treffen jullie de schriftelijke vragen aan.

Reactie toevoegen

U bent hier