h

SP: Algemene beschouwingen 2018

30 oktober 2018

SP: Algemene beschouwingen 2018

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering d.d. 30 oktober 2018 bespraken we de begroting. Voorafgaand hadden wij de algemene beschouwingen. Bijgaand kunnen jullie de algemene beschouwingen van SP Wageningen lezen.

'Voorzitter, mensen op de publieke tribune, kijkers thuis, ambtsgenoten en wethouders,

Laat ik deze beschouwing maar gelijk beginnen met de pegels: dit college begint haar eerste jaar met een aanzienlijk tekort, inclusief de septembercirculaire bijna 2 miljoen euro.  Echter, ze hoopt op een uitkering uit de stroppenpot. 

Wat de SP betreft mag hier de reservering van 6 miljoen euro voor een zinloze rondweg die alleen maar verkeer gaat aantrekken, bij gerekend worden. In geen geval wil de SP dat er op dit moment bezuinigd wordt op zorg, iets waar andere partijen al wel op zinspeelden. 
Bovendien zijn er veel meer tekorten. Al jaren wordt de gemeente geconfronteerd met een tekort aan woningen voor ouderen, jonge gezinnen en inwoners met een laag inkomen en worden we tegelijkertijd als gemeente steeds meer geconfronteerd met mensen die juist aangewezen zijn op deze vorm van wonen. 

De cijfers in de woningbouwverkenning liegen er niet om: 500 tekort aan sociale huur, 500 goedkope koopwoningen en 300 middelhuur. Terwijl het college het tekort aan studentenwoningen nadrukkelijk agendeert, lijkt ze het enorme tekort voor andere mensen te bagatelliseren.
Waarom wil het college een onderzoek naar de omvang van schaarste van woningen in regionaal verband, als ze met de cijfers uit het vorige onderzoek niets heeft gedaan? En ondanks alle mooie woorden lukt het kennelijk niet dat tekort echt weg te werken. De SP blijft erop hameren dat het beleid gebaseerd moet zijn op de feiten die bekend zijn uit de woningmarktverkenning. 
En wat is de motor achter de schaarste aan woningen en de bereikbaarheid? De WUR die maar doorgroeit zonder zich te realiseren dat voor haar voortgaande groei vele andere voorzieningen aanwezig moeten zijn. 'De samenhang der dingen', noemen socialisten dat. 

En laat ik voorop stellen dat ik niet per se tegen de groei van de WUR ben maar wel de problemen die hierdoor ontstaan en die niet worden opgelost.
Maar dit college lijkt kritiekloos door te rennen en iedere uitbreiding op de Campus te willen faciliteren, inclusief de komst van grote bedrijven - die wat de SP betreft beter langs de A12 kunnen worden gezet. Zo valt op diverse plaatsen te lezen dat het college nieuwe bedrijven zowel nationaal en internationaal wil trekken naar Wageningen. 

Wij vinden het belangrijk dat er eerst moet worden gekeken naar goed openbaar vervoer en ook eerst de tekorten van bepaalde woningen voor doelgroepen worden opgelost voordat wij nieuwe mensen aantrekken. Voor wat betreft een beter openbaar vervoer komt de SP binnenkort met een motie om samen met Arnhem en Nijmegen te ijveren voor een nachttrein.
Ook zien we weinig over en voor jongeren. Bijvoorbeeld ‘t Oude Bijenhuis, hoe vaak moeten we het daar nog over hebben.  De beantwoording op onze vragen was in elk geval onvoldoende. We willen duidelijkheid hoe en wanneer de bovenverdieping van 't Oude Bijenhuis weer geschikt wordt gemaakt voor gebruik. 

Voorzitter, we wachten al zo lang, maar ook in deze begroting vinden we er niets in terug. Elke keer wordt er medegedeeld dat het belangrijk is dat we er voor Wageningse jongeren zijn en dat ze moeten worden betrokken.  Maar hoe kunnen we dit realiseren als de basis ontbreekt. Als jongeren hun creativiteit niet kunnen uiten, niet kunnen bijeenkomen in een fatsoenlijk pand om samen te zijn en activiteiten te verrichten. Het gaat om jongeren die daar terecht kunnen omdat ze nergens anders bij elkaar een kunnen komen.

Voorzitter, we zien ook goede zaken in de voorstellen van het college. Zo vinden we het een goed idee dat er niet wordt bezuinigd op de zorg.  Ook zijn we enthousiast over het idee dat energiediensten in regionaal verband worden opgezet.  Prima om bij de zorg in de eerste plaats in te zetten op preventie. 
Ook willen we wethouder De Haan complimenteren met de wijze waarop hij het bereikbaarheidsdossier oppakt en het lastige pakket waarin de provincie ons heeft gebracht. Leuk vonden we om te horen dat er al € 250.000 euro is vrijgemaakt voor de scholen met te weinig leerlingen. Tot slot steunen we het college om meer in eigen beheer uit te voeren en meer vaste formatie aan te stellen.

Voorzitter, tot slot. Wij als de SP zien het als een eer en onze plicht om de toekomst vorm te geven. Het is belangrijk dat de kernwaarden waar wij voor staan, zoals bekend bij vele: gelijkwaardigheid en solidariteit, terug te zien zijn.

We moeten als politieke partij geen afstand nemen van de samenleving maar juist onze gezichten laten zien. En dit niet als gehele raad maar als politieke partij. Ieder mens telt en dat moeten wij ook laten zien.'

Reactie toevoegen

U bent hier