h

SP: stop met belastingverhoging voor woningcorporaties

6 juli 2018

SP: stop met belastingverhoging voor woningcorporaties

De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Deze belastingverhoging komt bovenop eerdere belastingen en heffingen, die de corporaties zwaar treffen.

Deze nieuwe belastingmaatregel is de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), een wet die belastingontwijking tegen moet gaan. Heel goed dat belastingontwijking tegen wordt gegaan.

Echter, het kabinet wil deze wet zo strikt invoeren dat ook woningcorporaties hier aan moeten voldoen. Met de komst van de ATAD mogen corporaties rentekosten nog maar beperkt aftrekken. Dat corporaties hierdoor geraakt worden, is bizar. Zij kunnen moeilijk beschuldigd worden van belastingontwijking. De regering heeft ook mogelijkheden om de corporaties hiervan uit te sluiten. Frankrijk en België laten dat ook zien.

Lokaal
Maar wat betekent dit voor lokaal? Voor de woningcorporaties in Wageningen geldt dat ze per jaar meer aan belasting moeten betalen.

Dit bedrag komt bovenop de stijging van de vennootschapsbelasting voor de komende jaren, alsof corporaties winstgevende bedrijven zijn. De jaarlijkse verhuurderheffing stijgt binnen een paar jaar. Het gaat ten koste van broodnodige investeringen door corporaties. Zij vrezen te weinig sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

Zo schat de koepelorganisatie van de corporaties AEDES dat door deze extra belastingen corporaties in het land 67.000 minder sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Of ze kunnen 100.000 huizen minder renoveren tot heel energiezuinige woningen. Of er wordt (nog) minder geïnvesteerd in huizen met achterstallig onderhoud en schimmel. Of erger nog, dat de huur omhoog gaat.’

Wij vinden dat de kassen van de corporaties niet verder leeg moeten worden getrokken. De huurders dragen immers de negatieve gevolgen. Zij staan straks nog langer op een wachtlijst, krijgen weer een huurverhoging of wonen langer in een ongezond of gevaarlijk huis. 

Om die reden roepen wij, via schriftelijke vragen, het college van B&W op om de corporaties te steunen:  stel de corporaties vrij van de ATAD-lastenverzwaring. 

Reactie toevoegen

U bent hier