h

Wageningen groen, maar wel alleen als het GroenLinks en D66 uitkomt.

21 april 2018

Wageningen groen, maar wel alleen als het GroenLinks en D66 uitkomt.

De gemeente Wageningen gaat een zienswijze indienen op de planning van het “rondje campus’’. In deze zienswijze moesten zes plannen opgenomen worden die eerder door de raad zijn bekeken. Maar voor een zevende variant, die voor alle betrokken partijen een betere oplossing biedt, is geen ruimte, aldus de o zo groene partijen Groenlinks en D66.

Tot en met 25 april mogen er zienswijzen ingediend worden bij de provinciale staten over het inpassingsplan dat zij de gemeente Wageningen oplegt. (Of eigenlijk op de NRD procedure hiervan, maar laten we het niet te technisch maken). De uitgelezen kans om nog eens te laten horen waarom wij deze campusroute suboptimaal vinden en dat er alternatieven mogelijk zijn die niet tot meer asfalt hoeven te leiden. De SP diende dan ook, samen met CU en PvdA, opnieuw een alternatief in, hier genoemd variant c. Hierin roepen we op tot het onderzoeken van relatief kleine ingrepen die samen moeten zorgen voor een verbetering van de infrastructuur. Gezien het hier vooral maatregelen betreft die hoogstwaarschijnlijk in de komende jaren toch al uitgevoerd moeten worden, leek het ons niet te veel gevraagd om de provincie ook deze set alternatieven mee te laten nemen in haar onderzoek rond de bereikbaarheid.

Mocht dan uit onderzoek blijken dat deze maatregelen voldoende zijn om het door de provincie vermeende bereikbaarheidsprobleem op te lossen, dan zou dit kunnen betekenen dat het niet nodig is een rondweg te hoeven aanleggen. Dit heeft weer een voordeel voor alle belanghebbenden: het woongenot van de wijk NoordWest komt hierdoor niet in het gedrang, het woongenot van de Tarthorst en Roghorst kan door een verbeterde geluidswal vergroot worden, de campus hoeft geen of slechts weinig land af te staan en de natuur in het binnenveld en het dassenbos blijven gehandhaafd.

Deze set maatregelen is bovendien ook nog eens het resultaat van een participatieproces van inwoners van Wageningen. Het zou een mooi gebaar richting de Wageningse inwoners zijn als hier in ieder geval eens serieus naar gekeken zou worden.

Echter zien GroenLinks en D66 geen meerwaarde in dit breed gedragen alternatief  en scharen zich hiermee dus ook opnieuw achter het rondje campus (of andere asfalt-alternatieven), zonder een alternatief waarbij er geen nieuw asfalt gelegd hoeft te worden mee te nemen. En dit alles onder het mom van: ‘’we vragen al zo veel van de provincie’’ en ‘’de provincie gaat hier waarschijnlijk toch niet op in’’. Oh wat weet GroenLinks toch altijd goed wat de provincie wil. Was het niet hun eigen amendement dat uiteindelijk alsnog tot een inpassingsplan heeft geleid, ondanks de woorden dat dit zeker niet het geval zou zijn?

Het is goed om te zien dat 3 van de 4 partijen – PvdA, CU en SP -  dedaad bij het woord voegen en zich zoals beloofd in de kieswijzer,  verzetten tegen het rondje campus. Echter hadden wij graag gezien dat die vierde – Groenlinks – zich hier ook bij had aangesloten.  De SP Wageningen blijft er bij dat Wageningen geen bereikbaarheidsprobleem heeft, maar een bereikbaarheidsframe (de provincie beweert dat er een probleem is, maar heeft dit nooit met harde feiten kunnen bewijzen). Ons inziens is deze rondweg dan ook slecht onderbouwd en kan verkeershinder beter eerst aangepakt worden door beter mobiliteitsmanagement en verbetering van de bestaande infrastructuur. De Wageningse SP zal dan ook nog zelf een zienswijze indienen die de provincie oproept deze alternatieven mee te nemen in de overweging. Laat ze er maar open en transparant voor uitkomen hoe ze hier instaan en niet via allemaal achterkamertjes.

- Luuk Croijmans

Reactie toevoegen

U bent hier