h

SP Wageningen: 'Provincie levert WUR campuskunstmest'

12 februari 2018

SP Wageningen: 'Provincie levert WUR campuskunstmest'

Foto: Pixabay

Het is het bestuur van de Wageningen University & Research toch maar weer gelukt. Ze hebben nog meer kunstmest gevonden om de al uit de voegen groeiende campus nog even een extra groeispurt te geven en ditmaal helpt de provincie Gelderland ook nog even een handje mee.

In de Gelderlander d.d. 29 januari 2018 was te lezen dat de provincie ‘’10.000 toptalenten uit het buitenland’’ naar Gelderland wil halen.

Deze toptalenten zouden vervolgens via onder andere de WUR bij bedrijven als Unilever of Friesland Campina terecht moeten komen. En om het geheel nog wat lekkerder te maken voor het bestuur van de WUR, dit hele gedoe wordt ook nog eens betaald door de provincie.

De WUR, en zijn campus, blijft maar doorgroeien en lijkt ook niet de intentie te hebben deze groei ooit een halt toe te roepen. De aantallen Nederlandse studenten groeien, vanaf september zullen enkele bachelor opleiding in het Engels gehouden gaan worden, Friesland Campina en Unilever hebben hun intreden gemaakt op de campus, en nu ook nog de verdringingssubsidie vanuit de provincie. De landbouwhogeschool lijkt weinig weet te hebben van overbemesting en verzadiging.

De vraag waar al dit toptalent gehuisvest moet worden, daar houden de WUR en de provincie hun handen lekker van af. De provincie Gelderland ziet graag dat toptalent blijft hangen in de regio, laat haar dan eerst maar eens haar huisvestingsprobleem oplossen voor alle mensen die nu al in de regio willen wonen, alvorens nog meer mensen hierheen te halen. Huisvesting voor iedereen die in Wageningen wil komen of blijven wonen moet geregeld worden, maar de WUR maakt dit een onmogelijke opdracht.

En zijn deze extra toptalenten wel echt nodig? Heeft de provincie als geheel, en Wageningen in bijzonder, niet te veel haar best gedaan om de grote bedrijven naar de regio te halen? De provincie Gelderland kent nog altijd 35.000 werkelozen, hadden de provincie en Wageningen zich niet beter kunnen focussen op het aan het werk krijgen van deze groep werklozen?

De SP Wageningen ziet graag een beperking van de groei van de WUR, er moet weer op een verantwoordelijke manier gebruik gemaakt gaan worden van campuskunstmest. Dit is geen gezond groeien meer, maar woekergroei. Zonder gedegen plan voor huisvesting en het oplossen van werkeloosheid in de regio, zal dit beleid alleen maar ellende brengen.

Stop de woekergroei van de WUR! 

- Luuk Croijmans

Reactie toevoegen

U bent hier