h

Kort interview: lijsttrekker Ait-Imchi

17 januari 2018

Kort interview: lijsttrekker Ait-Imchi

Moomin-Moslim Ait-Imchi is lijsttrekker voor de SP Wageningen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voor Ait-Imchi is het de eerste keer dat hij deze prominente rol mag vervullen. We hebben een aantal vragen aan hem gesteld.

Wat is de reden dat jij de politiek in wilde?
“Ik vind het belangrijk dat Wageningen socialer wordt. Dat Wageningers die hulp nodig hebben, ook daadwerkelijk hulp krijgen. Wageningers die niet gehoord worden, dat zij ook gehoord worden. Dit is nu niet altijd het geval.

Een mooi voorbeeld is de gemeente Wageningen. Daar moet nog veel gebeuren. Wageningers die te lang moeten wachten op een reactie voor hun kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, ambtenaren die burgers niet met respect behandelen, alles snel afraffelen of foutieve informatie geven aan de burger. Ook maken zij beloftes die zij niet nakomen. Als je als burger er niet achteraan gaat, is de kans klein dat er überhaupt wat gedaan wordt. Er zijn een aantal burgers die niet weten wat zij moeten doen en laten het daardoor zitten. Dit is niet de bedoeling en daar moeten wij achteraan. 

Het bovenstaande treft vaak de mensen die het niet zo breed hebben. Zij moeten juist op een behulpzame manier worden bejegend. Zij moeten met respect worden behandeld en hun aanvraag moet serieus en volgens wetgeving worden behandeld.

Ook vind ik het bizar dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog steeds zo lang zijn en zelfs een te kort is aan sociale huurwoningen.

Wie is Moomin-Moslim Ait-Imchi?
Moomin (1998) is de nieuwe lijsttrekker van SP Wageningen. Tevens is hij steunfractielid, social media beheer en webmaster. Hij heeft zich ingezet voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, behoud van 't Oude Bijenhuis en wifi in de stad.

Wat doe je in jouw vrije tijd?
“Ik studeer rechten, dus daar ben ik druk mee bezig. Tevens lees ik graag boeken en ik sport veel zoals hardlopen en zwemmen. Ook vind ik het leuk om te reizen. Ik heb in mijn leven veel landen bezocht en ik heb nog veel landen op mijn Bucket List die ik wil bezoeken. Daarnaast handel ik in cryptocurrencies (bekendste is wel de Bitcoin) omdat ik geloof in de Blockchain technologie. 

Waarom moeten Wageningers op jou stemmen in maart?
“Mensen moeten stemmen op de SP en niet per se op mij omdat het tijd wordt dat er wat gedaan wordt voor de mensen die zich niet gehoord voelen en ook hulp nodig hebben. Het is daarom van groot belang dat er een linkse politieke partij actief is, die opkomt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit onze visie is de solidariteit het cement van een fatsoenlijke samenleving.

Wij hebben een mooi verkiezingsprogramma die wij in de praktijk willen uitvoeren. Elke stem telt om dit te kunnen realiseren.

M. Ait-Imchi: Iedereen die een vraag heeft of mij will spreken, kan mij altijd bereiken per e-mailm.aitimchi@icloud.com of Twitter: @aitimchi

Volgende week: interview met Luuk Croijmans, steunfractielid en nummer 2 van de lijst!

U bent hier