h

De Dreijen

6 januari 2018

De Dreijen

De SP wil dat er op de locatie van de Dreijen een leuke woonwijk komt, voor starters, gezinnen en ouderen. In de Woonvisie 2016-2025 is vastgesteld dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen, goedkope koop- en middeldure koopwoningen.

Daarnaast is in de visie vastgesteld dat bij grotere bouwprojecten, zoals De Dreijen, voor deze doelgroepen wordt gebouwd. Helaas voldeed het voorstel van het college, om 68 vrijstaande woningen en slechts 15% woningen voor doelgroepen uit de Woonvisie, hier helemaal niet aan. De SP is nog met een amendement gekomen om wel de eigen afspraken na te komen, maar deze haalde het helaas niet.

Het deel van De Dreijen waar de universiteitsgebouwen staan, wordt voorlopig niet bebouwd. Veel van deze gebouwen staan nu al leeg of worden bewoond door kraakwachten. Dit wordt de komende tijd alleen maar erger, aangezien de bebouwing van dit deel nog een aantal jaar zal duren.  Een motie van de SP om hier tijdelijke huisvesting te realiseren, haalde het gelukkig wel.

- Frank Bos

Reacties

De SP zal zich altijd inzetten voor voldoende sociale huurwoningen. Het is belangrijk dat de afspraken in de Woonvisie over het aantal sociale huurwoningen worden nagekomen door het college.

Reactie toevoegen

U bent hier