h

Oversteek Kortenoord Allee

22 oktober 2017

Oversteek Kortenoord Allee

Foto: NB

Al in 2015 heeft de SP Wageningen aandacht gevraagt bij de gemeente om maatregelen te nemen betreffende de veiligheid van het oversteken  over de Kortenoord Allee van en naar de woonwijk Kortenoord. Fietsers en voetgangers zochten hun eigen manieren om de Kortenoord Allee over te steken om niet een grote omweg te hoeven maken. Dat dit niet altijd veilig gebeurde is door de SP duidelijk gemaakt aan het verantwoordelijke college. Inmiddels is het bijna 2018 en er is nog steeds niets veranderd. De illegale paden zijn ingesleten en gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar het is nog steeds onveilig.

In april 2017 heeft de SP het college er ook nog eens op gewezen dat de beoogde (tijdelijke) studenten huisvesting op de hoek Nieuwe Kanaal /Kortenoord nog eens extra drukte zal geven bij het oversteken van de Kortenoord Allee. Buiten de ontstane illegale oversteekplekken waarschuwt de SP ook voor extra onveiligheid bij de complexe verkeerssituatie Nieuwe
Kanaal-Kortenoord Allee-Ooststeeg-Binnenhaven. Extra fietsverkeer van ca 200 studenten uit de nieuwe woonlocatie, schoolgaande kinderen vanuit het binnenveld, zeer jonge schoolgaande kinderen (met of zonder vaders of moeders) uit de wijk Kortenoord en het bekende woon-werkverkeer komt elkaar allemaal tegen op het genoemde kruispunt.

Dit alles zal met de huidige, onoverzichtelijke, infrastructuur een zeer onveilige verkeerssituatie opleveren.

De oplossing die de gemeente na al die jaren heeft bedacht is het aanpassen van de bestaande rotonde Nijlantsingel-Kortenoord Allee met een fietspad. Afgezien van de brede ervaringen van rotondes met fietspaden en de vele ongelukken zal deze oplossing weinig tot geen soelaas bieden voor de situatie zoals die gaat ontstaan in september 2018. Studenten en overig fietsverkeer zullen de rotonde niet gaan gebruiken. De meest logische en efficiënte route naar de scholen en Campus is en blijft via het genoemde complexe kruispunt Nieuwe Kanaal-Kortenoord Allee/Binnenhaven-Ooststeeg. Met een rotonde met fietspaden kan deze  opsomming worden uitgebreid met –Haagsteeg-.

De SP hoopt dat de gemeente een goede en veilige oplossing bedenkt voor de verkeerssituatie rondom de nieuwe studentenhuisvesting in combinatie met verkeer vanuit de wijk Kortenoord en het doorgaande verkeer.

Reactie toevoegen

U bent hier