h

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018

4 oktober 2017

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018

Foto: SP

Woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de SP zijn de voorbereidingen op dit moment aan de gang. Alle kandidaten moeten minimaal voldoen aan de door de SP vastgestelde voorwaarden. E.a. te vinden in het huishoudelijk reglement, de statuten, en de brochure “ins-en outs afdrachtregeling”.

Het bestuur van de SP afdeling Wageningen stelt eisen aan kandidaten voor haar verkiezingslijst om een afgewogen voorstel te doen aan de ledenvergadering. Het bestuur beoordeeld kandidaten die interesse hebben voor een verkiesbare plaats op de lijst (raadszetel of commissielid) aan de hand van hun competentieprofiel. (E.a. geldt voorlopig voor de eerste 8 posities).

Het bestuur stelt de lijsttrekker voor en zal ook voor de plaatsen 2 t/m 8, de leden een voorstel doen. De kandidatencommissie bestaat uit Frank Bos (Voorzitter), Diederik van der Loo, Judith Keizer. Het correspondentieadres voor de kandidatencommissie is frankbos@tomaatnet.nl.

Competentie profiel:

  • Strijdt voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteitvoorop staat. Is bereidt hiervoor de nodige (vrije) tijd hiervoor te investeren of kan aantonen dit al te doen.
  • Is geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het algemeen en in Wageningen in het bijzonder.
  • Is integer en loyaal en is hierop aanspreekbaar en spreekt ook anderen hierop aan. Accepteert besluitvorming van de fractie en/of afdelingsbestuur en draagt dit uit.
  • Kan zich inleven in behoeftes en positie van medeburgers. Staat open voor cultuur en sociaal economische aspecten.
  • Kan analytisch en probleemoplossend denken (creativiteit is een pré). Signaleert kansen. Kan goed samenwerken en is tactvol, diplomatiek en vaardig in onderhandelen.
  • Kan goed communiceren (schriftelijk&mondeling) in heldere en correcte taal zodanig dat de boodschap bij anderen overkomt. Begeeft zich makkelijk in allerlei gezelschap.
  • Toont veerkracht bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
  • Ontplooit initiatieven en is assertief.

Van alle aanmeldingen verwacht de commissie een motivatiebrief, waarna iedereen die zich heeft aangemeld wordt uitgenodigd voor een gesprek. Deze zal in een weekend in de herfst plaatsvinden. In overleg kan het op een ander moment plaatsvinden.

U bent hier