h

SP laat mensen nooit stikken

11 september 2017

SP laat mensen nooit stikken

Het is jammer dat sommige bewoners in de Roghorst zich niet serieus genomen voelen door de SP fractie in de gemeenteraad van Wageningen. Binnen de fractie is dan ook verbaasd gereageerd.

Juist de SP heeft vaak meer oog voor de belangen van burgers en hun woongenot dan voor de lobby van het bedrijfsleven en de daarbij behorende rendementsverhogende factoren. Ook toen er een busbaan werd bedacht op afstand van de woonwijken Roghorst en Tarthorst was de SP de partij die de belangen van de bewoners belangrijker vond dan een halte op de Campus. Dat de bereikbaarheid van Wageningen nu een strijd wordt tussen de bewoners van de woonwijken Noordwest en Roghorst/Tathorst heeft de SP al tijden geleden voorzien en gevreesd. Helaas lijkt dat nu te gebeuren. De suggesties in de brief van de Roghorst bewoners zijn een bewijs van een groeiende kloof. De nu voorliggende voorstellen om de ‘slechte’ bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren wijst de SP af, maar betekent niet dat we geen oog hebben voor de geluidsoverlast en fijnstof probleem voor de bewoners die langs de Nijenoord Allee wonen.

In de tijd van de discussie over de geluidswal heeft de SP zich op de achtergrond gehouden omdat de gemeente en de bewoners het geheel met elkaar eens waren over de uitvoering. Op de achtergrond hadden we wel onze twijfels over de ‘uitgeklede ‘ versie van de deze geluidskering. Indien nu blijkt dat deze geluidskering niet voldoet aan de eisen die de bewoners stellen en het woongenot zeer bederven dan moeten we ons hard maken om dit probleem op te lossen. Het verplaatsen van het probleem naar collega bewoners in een andere wijk is geen echte oplossing en zal in alle gevallen voor de Roghorst bewoners een tijdelijke oplossing blijken als er verder niets wordt gedaan aan verkeersmanagement en verbeteren van slim openbaar vervoer. 

Met vriendelijke groet,

Frank Bos

U bent hier