h

"Welkom in de provincie Utrecht"

30 augustus 2017

"Welkom in de provincie Utrecht"

Foto: LuukC / SP Wag

Onlangs is door de gedeputeerde staten van de provincie Gelderland het vreemde besluit genomen om een Inpassingsplan te overwegen om een rondweg rond de campus van de WUR te forceren. Hiermee laat de provincie Gelderland blijken geen respect te hebben voor de lokale democratie!

Al langere tijd wordt er in Wageningen (onder grote druk van de provincie, en bilateraal met de WUR) gezocht naar een oplossing om ‘’de bereikbaarheid van Wageningen te versterken’’. Desalniettemin zou dit ‘’van groot belang zijn voor de regionale economische ontwikkeling in Foodvalley’’. Als je echter betrokkenen vraagt wat nou helemaal het probleem is waarvoor een oplossing gezocht wordt, dan zul je elke keer weer wat anders horen. Is het nou de Nijenoordallee waar het verkeer vastloopt? Nee, het is toch al dat sluipverkeer over de Diedenweg? Of zit het hem dan toch in die rotonde bij de campus, op de Mansholtlaan? Dat het op deze wegen twee uurtjes op de doordeweekse dagen flink druk is, zal toch niet het probleem zijn waarvoor er veel asfalt aangelegd moet worden? Nou, toch wel! Eenieder die buiten de ochtend- en avondspits de wegen van onze mooie stad benut zal weinig merken van ‘’een probleem in de bereikbaarheid van Wageningen’’. Toch is er een drangend verlangen voor meer asfalt binnen de provinciale politiek.

En dan de WUR. Een universiteit die verduurzaming en vergroening hoog in het vaandel
heeft en zelfs de slogan draagt: ‘’to explore the potential of nature to improve the quality of life’’. Hoe kan het dat de ‘’groene universiteit’’ van Nederland een halve snelweg om zijn campus wil? En waarom wordt het de autogebruiker zo makkelijk gemaakt op de campus? Een campus waar betaald parkeren niet bestaat en waar, naast de velen parkeerplaatsen die er zich al bevinden, er ook nog eens een parkeergarage gebouwd wordt.

Een ander plan, in de gemeenteraad ge-amendeerd door de SP en CU, om de bereikbaarheid van Wageningen toekomstbestendig te maken door middel van simpele kleine ingrepen, zoals het plaatsen van een fietstunnel bij Dijkgraaf, een mobiliteitsplan door de WUR en het aanpassen van de rotonde bij de campus is zonder overweging afgeschoten. Dit plan zou hoe dan ook leiden tot een inpassingsplan vanuit de provincie, iets wat onder alle omstandigheden voorkomen moest worden, aldus de coalitiepartijen. En toen de coalitie het voor elkaar kreeg om, door middel van een amendement, de rondweg nog eens even een stapje erger te maken, raakte de gemeente alsnog haar regie kwijt. Het inpassingsplan is aangekondigd door de povincie Gelderland.

Helemaal uit de lucht vallen deed dit niet, gezien de provincie Gelderland al langere tijd
bezig was om de lokale politici onder druk te zetten door middel van tal van dreigementen. Het hele proces rond dit besluit is een spel geweest waarbij het duidelijk is dat de provincie slecht op de hoogte is van het ontbreken van een noodzaak voor meer asfalt, er inwoners tegen elkaar opgezet werden en een transparante overheid ver te zoeken was.

Als de provincie Gelderland ‘’alle ruimte’’ neemt om op een dusdanige wijze om te gaan
met de gemeentes en inwoners die zij vertegenwoordigd, dan willen wij voorstellen opnieuw naar de tekentafel te gaan en de provinciale grenzen even een stukje te verleggen. Laten wij dan ook maar ‘’Alle ruimte’’ nemen om ons aan te sluiten bij het ‘’Historische hart van Nederland’’.

De SP zal zich ten alle tijden blijven verzetten tegen onrechtmatige verdrukking van de
democratie, want zoals dhr. Van Randwijk het beschreef: ‘’Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.’’ .

 

Reactie toevoegen

U bent hier