h

Genoeg asfalt rondom Wageningen

25 mei 2017

Genoeg asfalt rondom Wageningen

Foto: SP

De afgelopen tijd werd 'Wageningen' diverse malen opgeschikt om meer wegen aan te leggen. Eerst kwam de Provincie Gelderland met een 'Rondje Campus', daarna kwam ons college (Stadspartij, Groenlinks en D'66) met respectievelijk een plan om de Nijenoordallee te verbreden en wederom met een 'Rondje om de Campus'.

De SP vind het heel goed dat nagedacht wordt over de bereikbaarheid van Wageningen. Jammer dat de discussie is versmalt tot de bereikbaarheid van de Campus, maar het is niet anders. Ook is meer asfalt voor de SP bespreekbaar, mits de noodzaak goed is aangetoond. Helaas is dat bij al deze voorstellen niet gebeurt. Sterker nog: het lijkt er op dat er slechts een beperkt probleem is, dat ook nog eens niet toeneemt.

De provincie Gelderland houdt overal langdurige verkeerstellingen. Op de N781 tussen de Kielekampsteeg en de Droevendaalsesteeg is de afgelopen tien jaar ook de hoeveelheid autoverkeer geteld. Uit de cijfers blijkt dat het autoverkeer de afgelopen periode nauwelijks is toegenomen. Zie bijgevoegde tabel.

Foto: Haskoning/DHV / Rapport Hasking/DHV

Hoe komt het dan dat er steeds gesproken wordt over een "groot" bereikbaarheidsprobleem in Wageningen? Dat komt door een rapport van het ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV. Hierin zijn de bestaande gegevens heel merkwaardig geïnterpreteerd.  Hun verkeersmodel gaat uit van een enorme groei van de hoeveelheid verkeer, terwijl dat niet onderbouwd wordt door de werkelijke gegevens. In de bijgevoegde figuur staat de werkelijk getelde aantallen auto's (die stabiliteit of zelfs afname van de hoeveelheid verkeer laten zien), en de schuin doorgetrokken lijn van Haskoning/DHV. De SP vindt de interpretatie van DHV geen goede basis voor de discussie over de bereikbaarheid van Wageningen. Bovendien komt het genoemde rapport, ondanks de zeer suggestieve interpretatie van de gegevens, slechts tot een groei van het verkeer van 15-20% in 2030 (dat is ongeveer 1% per jaar!). Volgens de SP is er eigenlijk weinig aan de hand met de bereikbaarheid van de Campus.

Wat dan wel

De bereikbaarheidsproblemen van Wageningen zijn vooral de aansluiting van de Dreeslaan op de A12, het dichtslibben van de brug bij Rhenen in de spits en de langzame OV-verbinding richting Arnhem. Het is daarom op dit moment zeker niet nodig om meer asfalt aan te leggen in de stad, niet op de Nijenboordallee en niet om de Campus. Het is overbodig, lost de problemen niet op en trekt bovendien verkeer aan. De ontsluiting van de Campus kan eenvoudig verbeterd worden door:

  • Een betere planning. Als de colleges van de WUR een half uur later beginnen, kruisen de docenten en studenten niet met het gangbare woon-werkverkeer.
  • Prijsbeleid. DE WUR zou betaald parkeren moeten invoeren op de Campus.
  • OV en Fiets. De opstelplaatsen voor fietsende studenten bij de stoplichten langs de Nijenoordallee kunnen veel breder, bijvoorbeeld vijf meter. Hierdoor kunnen veel meer fietsers tegelijk oversteken en blokkeren ze het autoverkeer in de spits niet.
  • Op dit moment heeft de WUR nauwelijks een mobiliteitsplan. Door OV en E-bike te stimuleren is er natuurlijk veel minder autoverkeer.
  • Verkeersmanagement. Er is nog veel sluipverkeer van de A12 naar de A50 op de Mansholtlaan en de Diedenweg. Dit gaat sowieso afnemen als de A12 is verbreed. Daarnaast kan het sluipverkeer ontmoedigd worden. Ook moeten de stoplichten op de Nijenoordallee veel beter op elkaar worden afgesteld, zodat het verkeer door kan rijden.
  • Als laatste kunnen er een aantal verkeersaanpassingen plaats vinden. Bij rotonde bij de Droevendaalsesteeg kan doorgaand verkeer door een duiker, terwijl het afslaand verkeer en de fietsers bovenlangs over de rotonde gaan. Hierdoor stroomt het verkeer beter door. Ook een westelijke ingang van de Campus over de Bornsesteeg, die doodloopt bij een parkeerplaats, scheelt veel verkeer op de Mansholtlaan.
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier