h

Raadsvergoeding

2 maart 2017

Raadsvergoeding

In de Stad Wageningen heeft iedereen kunnen lezen dat de VVD-fractie in Wageningen aan B&W vragen heeft gesteld omtrent de wijze waarop zij de raadsvergoedingen aan SP-raadsleden uitbetaald. Wellicht is het verhelderd om op onze eigen website toe te lichten wat onze motieven zijn waarom wij het doen zoals we het doen. Onderstaand is geen verantwoording van onze werkwijze maar een toelichting.

We vinden het jammer dat, door toedoen van de VVD in Wageningen, het idee zou ontstaan dat de SP raadsleden financieel afhankelijk zijn of worden gemaakt van de landelijke partij.    

Een kandidaat SP-raadslid tekent vrijwillig een overeenkomst met de landelijke SP om de raadsvergoeding volledig af te dragen. Om onnodige bureaucratie en banktransacties te voorkomen verzoekt het gekozen raadslid aan B&W om deze raadsbijdrage van ca € 960,- per maand, om deze direct over te maken aan de landelijke partij.

Uiteraard krijgt het raadslid vanuit de landelijke partij wel een allerzins redelijke onkosten vergoeding voor te maken kosten zoals verlet, telefoon, papier, reiskosten e.d. Indien het SP raadslid reguliere inkomsten derft dan zal hier ook ruimhartig op worden gecompenseerd.

Met deze regeling is de solidariteit van SP-leden vorm gegeven en ontstaat er geen bevoorrechte positie van het SP-raadslid t.o.v. de andere leden die zich op een andere wijze en op andere tijden

inzetten van het ideaal van de Socialistische Partij (bijvoorbeeld hulpdienst, Tribunes bezorgen, bestuur, congressen bezoeken, scholing verzorgen, e.d.). Hiermee is de SP tevens gevrijwaard van baantjesjagers en ambitieuze burgers, die met hulp van onbetaalde krachten een carrière willen maken. Tevens kunnen we met alle overheidsbijdragen (afdrachten en subsidies) onze idealen vorm geven en uitdragen zonder bij particiliere instellingen te lobbyen.  

Wij hopen met deze toelichting u beter inzicht heeft gekregen in onze werkwijze.  

Reactie toevoegen

U bent hier