h

Woonvisie 'Wageningen' zonder ruggengraat

16 oktober 2016

Woonvisie 'Wageningen' zonder ruggengraat

Door de gemeenteraad Wageningen is op 10 oktober de woonvisie vastgesteld. In het document wordt de toekomst van de Wageningse woning-voorraad vastgelegd. Het is een zeer algemeen document geworden, waarin geen keuzes zijn gemaakt en waarmee toekomstige woningbouw-programma's alle kanten op kunnen.

De SP fractie  had het graag concreter gezien. In visie waarin duidelijke eisen voor de toekomst worden geformuleerd. Daarom kwam Diederik van de Loo met een amendement om op korte termijn 500 goedkopere woningen te realiseren. Dit amendement was voor de hand liggend, want uit een recent woningonderzoek in Wageningen kwam naar voren dat er een tekort is van minimaal 500 goedkopere woningen (vandaar de wachtlijsten). Helaas kreeg dit amendement niet voldoende steun. Ook een amendement van de SP en PvdA om bij woningbouwprogramma's ten minste 30% goedkopere woningen te realiseren haalde het niet. Zelfs een progressieve partij als GroenLinks steunde dit sympathieke voorstel niet. Wel kwam GroenLinks met een amendement over een gevarieerde bouw-programma. Alsof dat niet vanzelfsprekend is. 

Voor de SP ligt er dus een belangrijke taak om straks bij alle voorstellen over bestemmingsplannen en bouwplannen er voor te zorgen dat er voldoende aandacht komt voor goedkopere woningen.

Wil je meer weten over het standpunt van de SP over wonen? Mail Diederik.

   

Reactie toevoegen

U bent hier