h

Nat Zorgfonds op de Molenmarkt

12 september 2016

Nat Zorgfonds op de Molenmarkt

Foto: SP

Afgelopen zaterdag 10 september stonden we met enkele leden van de SP Wageningen met een kraam op de Molenmarkt voor het Nationaal  Zorgfonds. Er was veel belangstelling voor. Dit bleek wel uit de reacties die we kregen als we met de bezoekers van de Molenmarkt in gesprek gingen. De sfeer was goed  en het was ook schitterend weer met veel zon.  Dit vraagt nog om een vervolg in Wageningen .  

De huidige stand van zaken is als volgt. Er hebben zich al inmiddels ruim 133.000 mensen aangemeld.  Doe jij ook mee?  De volgende partijen doen inmiddels mee zoals op de site van het Nationaal Zorgfonds is te zien: SP, 50plus, MAX, FNV Zorg en Welzijn, KBO Brabant.  Als je dat nog niet gedaan hebt,  vraag op nationaalzorgfonds.nl  een actiepakket aan  en vraag aan je buurman/ buurvrouw of familie of vriendenkring of ze ook meedoen. Hoe meer mensen er mee doen  hoe groter straks de kans van slagen is. Trouwens  de SP neemt in haar verkiezingsprogramma op dat de nominale premie inkomensafhankelijk moet zijn. Het gaat met een Nationaal Zorgfonds dus om afschaffing van het eigen risico voor diegene die dat nog niet wisten en  het terugdringen van de macht van de zorgverzekeraars die steeds meer bepalen hoe een behandeling er uit moet zien. Verder betaalt iedereen dezelfde nominale premie(SP denkt daar dus zelfals partij anders over). In het basispakket horen fysiotherapie, GGZ en tandzorg.

Heb je nog vragen: mail Harold Fieren 

Reactie toevoegen

U bent hier