h

Golfbaan op de Zoom

12 september 2016

Golfbaan op de Zoom

De golfclub in Wageningen wil graag een golfbaan aanleggen aan de rand van de Zoomweg.  De wethouder van ruimte, Han ter Maat, wilde daar wel een vergunning voor verlenen. Door deze aanleg wordt een deel van dat gebied ontoegankelijk, en worden er ook een flink aantal oude beuken omgezaagd. De actiegroep Mooi Wageningen heeft hier tegen geprotesteerd. In de raadsvergadering van september 2015 heeft een meerderheid van de wageningse raad, met o.a. VVD, CDA, Stadspartij, D66, PvdA en de Christenunie voor de aanleg van de golfbaan gestemd. De SP heeft vorig jaar uitgezocht of dit wel mocht. De Provincie Gelderland heeft opgeschreven in haar omgevingsverordening dat dit deel een natuurgebied moet worden. Dat wordt het dus niet als er een golfbaan wordt aangelegd, dat is in feite een sportpark.

Is dat erg?

Natuurlijk is het waar dat een deel van het gebied een akker is. Het is echter wel een van de oudere landbouwgebieden met een historische waarde: er werd niet alleen op de Eng aan landbouw gedaan. De combinatie van extensieve landbouw en een halfopen gebied in de bosrand is typisch voor de landschappelijke structuur van de Veluwerand. Bijzonder dus. Om een weerbare natuur te hebben die zichzelf weer kan herstellen is het nuttig om niet één groot vlak van één soort landschap te hebben, zodat er verschillende ecologische levensruimtes voor verschillende dieren en planten ontstaan. Daarom heeft de Provincie Gelderland bedacht dat de akker alleen mag blijven als het extensief gebruikt wordt, en mogen er geen nieuwe activiteiten plaatsvinden. Nadat er is besloten om er een golfbaan aan te leggen, heeft men heel gauw al de grote oude bomen gekapt voordat de rechter uitspraak kon doen. Heel vervelend dus.

Rechter doet uitspraak

De actiegroep Mooi Wageningen heeft alsnog bij de voorzieningenrechter om een uitspraak gevraagd. Van de zomer heeft deze rechter een uitspraak gedaan. Zoals de SP vorig jaar al zei, mag de gemeente helemaal geen vergunning verlenen voor de aanleg van een sportpark in een gebied waarvan het de bedoeling is dat het natuur wordt. Er kan nog in beroep worden gegaan door zowel de golfclub als de wethouder, maar het gebeurt niet vaak dat dit een andere uitspraak op zal leveren. De wethouder zal binnenkort toch even uitleg moeten geven over de uitspraak van de rechter aan de raad, en de raadsleden van de andere partijen mogen zich achter de oren krabben of ze de wethouder op z’n mooie ogen mogen geloven.

Wil je meer weten? Mail Diederik

Reactie toevoegen

U bent hier