h

SP en de W 37.000

24 juni 2016

SP en de W 37.000

Foto: NB

Bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Wageningen heeft de voorzitter van de SP fractie een vlammend betoog gehouden over wat je allemaal kan doen met een paar miljoen als je die niet uitgeeft aan onnodige zaken. 

Voorgaande jaren begon de SP de algemene beschouwingen met een uitwerking hoe we het gemeentefonds vulden. Frank Bos vertelde toen hoe de SP het sociale en economische probleem van de nationale en mondiale ongelijkheid zou anpakken, namelijk door de lasteneerlijker te verdelen. Hij legde uit dat we daar o.a. de belastingen voor gebruiken. Mensen die meer hebben gaan meer betalen en belastingparadijzen worden aangepakt. Met deze voorstellen verdeelden we niet alleen de inkomens beter, maar kregen veel mensen ook weer hoop op een betere toekomst We hadden daarnaast ook meer geld om beleid te maken.

In de gemeente Wageningen wil de SP dit het komende jaar als volgt doen:

De SP geeft geen miljoenen belastinggeld uit als de noodzaak niet is aangetoond. Op de gemeentelijke begroting blijft plotseling
heel veel geld beschikbaar als we onnodige zaken uit de begroting halen.

Wat is het geval dit jaar (2016) Voor de keuze van verbreding van de Nijenoordallee of het rondje Campus is de noodzaak nog steeds niet aangetoond. De provincie hield een subjectieve enquête onder spits rijdende automobilisten met grote borden langs de Mansholtlaan en noemde het een ‘bereikbaarheid probleem’. De SP heeft het al diverse malen aangegeven dat eerst maar eens aangetoond moet worden of de voorziening er überhaupt moet komen. Het model dat gemaakt is om de verkeerstromen in beeld te krijgen, heeft de objectief beschik-bare gegevens, nl. de provinciale tellingen op de Mansholtlaan, niet gebruikt. Bovendien is de verbreding van de A12 niet meegenomen, wat natuurlijk een aanzienlijke vermindering van het sluipverkeer gaat bewerkstellingen. in de ochtend staat de file vooral op de Mansholtlaan (Dreeslaan in de gem. Ede) om de A12 op te komen. In de middags rijdt het langzaam op de A12 en voor de rotonde van de Droevendaalse steeg.

Als we dit uit de begroting halen houden we €33.000.000,- over!

We gaan onze energie niet verspillen met uitzichtloze discussie over de €38.000,- extra voor dit parkeerbeleid, waarin de openbare ruimte weer eens het kind van de rekening wordt. Ook zeggen we niets over de €600.000,- extra voor de 'Kennisas', waarvan nu al vaststaat dat deze uitgave weer eens niet wordt verantwoord. We gaan de discussie om de belastingen te verhogen voor een totaal overbodige lobbyist in Brussel, die wordt aangestuurd door een orgaan waarvan
niemand kan uitleggen wat ze eigenlijk doet, niet herhalen.

De SP fractie complimenteert het college met de uitvoering van het minimabeleid en de schuldhulpverlening. Fijn dat door actie van de SP fractie het college in de goede richting beweegt. Maar we zijn er nog niet: helaas is een daling van het minimabeleid-schulphulpverlening na 2017 niet te verwachten maar eerder een verdere toename. Daarom willen we nu al een paar ton voor reserveren.

De voorgestelde bezuiniging op het Buurtbeheer gaat, als het aan de SP ligt natuurlijk van tafel, en daar doen we nog €25.000,- bij. Ook vinden we het goed dat er meer wordt uitgegeven aan het Groenbeheer. Eindelijk mooie bermen en plantsoenen als het aan de SP ligt. Het vervangingsplan voor de Tarthorst, dat hard nodig is, breiden we uit naar alle wijken!

Natuurlijk voeren we de moties die door het college in de ijskast zijn gezet wél uit! De SP komt sowieso met een amendement om de
gevaarlijke fietsoversteek bij Kortenoord te realiseren, en er komt geld beschikbaar voor de fietsbrug bij de Rooseveltweg.

Daarnaast heeft de SP in haar visie op de begroting nog flink wat centjes over. We dachten het volgende te doen:

  • er komt een ‘operatie betaalbaar wonen’. We realiseren 500 extra goedkope woningen,

  • als de leden van de voetbalclub het willen, krijgen ze kunstgras,

  • het muziekonderwijs wordt de helft goedkoper,

  • er komt een ‘cultuurplantsoen’, waarin 't Venster en de Junushoff samen optrekken.

  • de hockeyclub krijgt een mooie overdekte winterhal,

  • de interliner van/ naar Arnhem komt weer terug,

  • voor de komst van naar Wageningen van Permar medewerkers reserveren
    een aanzienlijk extra bedrag voor de zachte landing van de medewerkers,

Kortom, de SP investeert niet alleen in de grote bedrijven van de W12,maar de SP investeert in álle Wageningers, de z.g. W37.000!

Reacties

De plannen klinken goed maar wat maken jullie er van waar?

Reactie toevoegen

U bent hier