h

`Samen Wageningen´ volkomen vaag

28 maart 2016

`Samen Wageningen´ volkomen vaag

Foto: Beuningen / Beuningen

De SP fractie is voorlopig wel klaar met de aanpak van het Wagenings college om te komen tot nieuw sociaal beleid over  gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding in onze gemeente.  De aanpak van het College om een beleid ontwikkelen samen met iedereen die in Wageningen woont of werkt in de stijl  ‘Samen Wageningen’ is voor de SP een veel te vage aanpak. Inmiddels hebben ca 0,2 % van de Wageningers (100) meegedacht over de aangedragen thema’s . De bijeenkomsten zijn heel gezellig inclusief samenzang . De SP fractie doet niet mee aan deze z.g. democratisch aanpak van amateurs en goedwillende burgers.   

Wellicht kunt u zich herinneren dat u in december een formulier in de bus kreeg, waarin de gemeente een aantal vragen stelde over de organisatie van de zorg in Wageningen. Vragen hierin luidde bijvoorbeeld "ik help mee in mijn wijk, want problemen kun je beter voorkomen" en "als er iets met mij gebeurt vangen vrienden en kennissen mij op". Het college suggereert dat de antwoorden de basis vormen voor de beleidsnota die eind dit jaar moet verschijnen. Hoe de antwoorden op deze vragen begrepen moeten worden is natuurlijk onduidelijk, laat staan hoe deze antwoorden gebruikt gaan worden om beleid te maken. In de ogen van de SP volkomen willekeurig.

Ook de raadsleden krijgen hun portie. In de vorige raadsbijeenkomst over dit onderwerp, kregen we vragen als: .....laten we de uitvoering van het beleid over aan de stad of gemeente/professionals?......  En we hebben er nog eentje voor u: ....bepaalt de inwoner de grens van de informele zorg of doet de gemeente dat?........ Het moge duidelijk zijn dat op basis van dit soort vragen geen beleid te maken is.

En daar zit de zorg van de SP Wageningen. Terwijl er grote problemen zijn met de uitvoering van de thuiszorg, jeugdhulp en informele zorg, is het komende beleid van de gemeente nog onduidelijk en is er voor dit omvangrijke dossier (€ 30.000.000,- , circa de helft van de totale gemeentelijke begroting) alleen een kladbegroting, gebaseerd op gekregen financiering van het Rijk.

Als er wel duidelijkheid is hoe het College het sociaal beleid wil gaan inrichten en financieren dan praten we weer serieus mee. Tot die tijd helpen we iedereen die problemen heeft met wegbezuinigde hulp, slecht samenwerkende instanties of met andere problemen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier