h

ZORG over ZORG declaraties

5 februari 2016

ZORG over ZORG declaraties

Begin januari 2016 heeft de SP fractie een individuele klacht binnen gekregen over de uitbetaling van een ingediende zorgdeclaratie bij de gemeente Wageningen. De uitbetaling was niet gedaan op de toegezegde datum (eind december). Op zich een heel vervelende situatie, want degene die de zorg heeft verleend loopt toch al een maand achter met de betaling van de verleende zorg. In de dure maand december is zoiets dubbel vervelend. Voor de SP reden om e.a. na te vragen bij de uitkerende instantie “de gemeente Wageningen”.

Op 19 januari kwam, via de mail, het antwoord binnen van de klachtencoördinator van de gemeente. Hierbij een korte samenvatting:

Elke donderdag worden de declaraties uitbetaald. Er is eind december echter eenmalig een administratieve vertraging ontstaan waardoor de declaratie van december pas 15 januari j.l.is uitbetaald. Wij bieden daarvoor onze excuses aan. U kunt er vanuit gaan dat dit tot december 2016 niet meer zal voorkomen.Genoemde vertraging heeft een administratief technische achtergrond (administratieve jaarafsluiting). Om er zeker van te zijn hoe dit eind december 2016 verloopt wil ik mevrouw adviseren om in december 2016 even contact op te nemen met onze administratieve afdeling. Als er dan opnieuw een vertraging dreigt te ontstaan dan kan de uitbetaling van de declaratie eenmalig op een andere worden gedaan.

Tot op vandaag, 5 februari, is het geld nog steeds niet gestort. Heel erg vervelend!

Voor de SP fractie is het bovenstaande aanleiding om de volgende  vragen te stellen aan de wethouder:

1.  Waarom zijn de mensen die recht hebben op deze declaratie niet op de hoogte gesteld van deze ‘technische storing’? Zijn deze mensen nu wel op de hoogte gesteld van deze vertraging?

2. Hoeveel mensen zijn de dupe van deze storing?

3, Ondanks de toezegging blijkt dat nog steeds niet is uitgekeerd. Wanneer wordt/is er nu wel uitgekeerd?

4.  Is het niet beter om de suggestie van de klachtencoördinator "als het probleem zich in december 2016 weer voordoet even contact op te nemen" zelf op te lossen?  

Heb je ook klachten over de uitbetaling van je zorgdeclararie? Mail Riet Nigten

Reactie toevoegen

U bent hier