h

de ‘Permar’ en het Wagenings vertrouwensexperiment

19 januari 2016

de ‘Permar’ en het Wagenings vertrouwensexperiment

In 2014 heeft de SP geconstateerd dat het college zich niet echt bekommerd om de werknemers van de PERMAR. Ook in 2015 heeft men de andere kant op gekeken. Gecombineerd met het ingezette 'vertrouwens experiment' maakt Frank Bos zich terecht boos.

In 2014 heeft de SP geconstateerd dat het college zich niet echt bekommerd om de werknemers van de PERMAR. De werknemers van de sociale werkplaats de ‘Permar’ moesten strijden voor een schamele loonsverhoging en de wethouder in de Wageningse gemeenteraad verscholen zich achter de houding van de VNG. Ze wilden de onderhandelingen niet verstoren. Lees hierover voorgaand  artikel. De Permar heeft de afgelopen jaren met flinke financiële tekorten gedraaid. Door een jokkende directeur, slapende accountants en een weinig oplettende commissaris komen de cijfers nu pas boven tafel. Ondanks de tekorten, is de Permar een middenmoter qua financieel resultaat in vergelijking met andere sociale werkplaatsen. Hoe komt het dan dat de andere bedrijven hierom nooit in het nieuws zijn? Dit komt omdat bij de
 Permar de deelnemende gemeentes achteraf de tekorten repareren, bij andere bedrijven krijgt de sociale werkplaats (SW) standaard subsidie. 

Er is nu een discussie gestart "hoe verder met de Permar?”. Er zijn nu vier scenario's uitgewerkt. Op dit moment willen de meeste deelnemende gemeenten en politieke partijen de Permar opheffen en de meeste werknemers een werkplek in de gemeente bieden. Maar de ondernemersraad van de Permar wijst er terecht op dat hiervoor nog heel veel problemen opgelost moeten worden en er is geen rekening gehouden met de broodnodige begeleiding van de werknemers. Gelukkig zijn er twee moties van onder andere de SP in de raad aangenomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de huidige werknemers.

Zie ook het SP boekje "De Sociale werkplaats aan het woord"

De SP heeft nog niet voor een van de vier scenario’s gekozen.

We willen te allen tijde dat er een goed alternatief is voor alle werk-nemers (de  'zachte landing'), zowel voor de begeleiders als voor de SW-ers.

Vertrouwens experiment

Extra wrang is dat de Wageningse raad heeft besloten door te gaan met een vertrouwensexperiment met de ‘Bijstandsvoorziening’. Het college maakt € 350.000, - vrij om een onderzoek mogelijk te maken. Dit bedrag (ca 25 jaarsalarissen van een alleenstaande op bijstandsniveau) komt ten laste van het gemeentelijke reïntegratiebudget en gaat vooral naar onderzoekers en bureaus. De SP vindt dat dit geld bewaard moet blijven voor de tegenvallers bij de sociale werkplaats en een zachte
 landing van de werknemers mogelijk moet maken.

De bijstandsvoorziening en de begeleiding van mensen naar werk is ook wel op andere wijzen te verbeteren. De SP krijgt klachten over de vervelende bejegening door gemeente ambtenaren van bijstandsgerechtigden. De negatieve benadering is zelfs benoemd in een rapport van de Rekenkamer. Een overgenomen aanbeveling vanuit het rapport is om hiervoor aandacht te hebben en 
dit te verbeteren.

Enfin, de SP verwacht weinig van een ‘experiment’ met uitkeringsgerechtigden in een
 ondergeschikte situatie. De SP maakt zich sterk voor eerlijke, open en transparante bejegening van de uitkeringsgerechtigden en is geen voorstander van dit experiment, dat geen kosten bespaard en waarvan de landelijke uitrol ook nog eens zeer onwaarschijnlijk is.

Meer weten? mail Frank Bos

Reactie toevoegen

U bent hier