h

Muziekles in 't Venster ca. € 40/per uur

12 december 2015

Muziekles in 't Venster ca. € 40/per uur

Foto: sp / sp

In 2012 heeft de gemeenteraad besloten € 380.000 te bezuinigen op cultuur. In december 2013 is ervoor gekozen om hiervan € 250.000 te bezuinigen op 't Venster. In het raadsbesluit wordt gesteld dat het niet mag leiden tot "onacceptabele gevolgen" en dat het moet leiden tot een Cultuurplantsoen, waardoor samenvoeging van functies, een gedeelte van de bezuiniging wordt opgevangen.

De SP vond toen dat eerst deze ontwikkeling 'even' moest worden afgewacht voordat het verantwoord was zo'n forse bezuiniging op 't Venster door te voeren. Helaas waren we een minderheid. Inmiddels kost een muziekles van een half uur per week maar liefst € 855,- per jaar (en bij de Harmonie € 570,-). In de oude situatie bedroeg dit € 436,-. 

De SP fractie heeft daarom vragen gesteld aan de wethouder over dit beleid:

  • In het raadsbesluit staat dat cultuur moet leiden tot individuele ontplooiing en

    participatie. Door de hoge kosten zullen veel mensen afzien van deze lessen.Vindt u dit acceptabel?

  • Hoe staat het ervoor met de genoemde samen-voeging van functies van cultuur?

  • Is al duidelijk of en wanneer dit gaat leiden tot een besparing op de huisvestingskosten?
  • Bent u het met ons eens dat het voorgestelde cultuurbeleid is mislukt?

 

De wethouder had zes weken de tijd om deze vragen te beantwoorden. Deze eenvoudige vragen bleken te moeilijk en daarom heeft het college uitstel van de beantwoording gevraagd.

De SP voorstander van herinvoering van het oude systeem, waarbij afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal kinderen dat muziekles volgt, subsidie wordt gegeven.

Reactie toevoegen

U bent hier