h

SP steunt minimabeleid

29 november 2015

SP steunt minimabeleid

Foto: SP

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november doet het college van B&W het voorstel om diverse regelingen rondom het minimabeleid samen te voegen. Tot nu toe was dit niet mogelijk. De rijksoverheid liet niet toe dat de regelingen rondom het minimabeleid tot een overzichtelijk geheel werden samengevoegd. 

De regelingen waar mensen met een minimum inkomen voor in aanmerking kunnen komen zijn o.a. de collectieve ziektekosten-verzekering (per 1 januari 2017), de individuele inkomenstoeslag, het ik-doe-mee-fonds, de compensatie chronisch zieken en gehandicapten, de kwijtschelding gemeentelijke lasten en de
individuele bijzondere bijstand. Al deze regelingen worden nu samengevoegd en verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm Bovendien wordt er fonds ingesteld voor goede initiatieven om armoede te bestrijden. (€15.000).

Het voorstel van B&W zal door de SP fractie positief worden ontvangen. Volgens de SP is echter het beste middel tegen armoede een rechtvaardige inkomensverdeling, een fatsoenlijk loon voor iedereen en een goed sociaal vangnet voor hen die niet kunnen werken. We moeten er nu wel voor zorgen dat ook iedereen, die er recht op heeft, op een regeling, ervan weet en er gebruik van kan maken.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier