h

Politiek gevoel van een fietspomp

30 november 2015

Politiek gevoel van een fietspomp

De gemeenteraads-vergadering van 30 november begon met een volle publieke tribune. Voor de politieke partijen en het college is het dan opletten want er staat wat te gebeuren. Op de raadsagenda stonden enkele belangrijke plannen zoals  ‘de Golfbaan’ en de aanpassing van een ‘fietsroute door de Tarthorst’.

De fietsroute door de Tarthorst had twee weken geleden al wat commotie veroorzaakt in de commissie-bespreking. Sindsdien zijn er ontwikkelingen die op verschillende niveaus zijn voorgesteld en besproken. Volgens de heer Weenink zijn dit soort zaken normaal. Het college heeft blijkbaar de gewoonte om te elfder ure, voorafgaand aan een belangrijke discussie stukken door te sturen. De meerderheid van de gemeenteraad wil echter een goede discussie over het ingrijpende voorstel  en besluit  tot uitstel totdat alle kaarten op tafel liggen en bewoners de nieuwe voorstellen goed kunnen beoordelen.  De SP wilde een maand uitstellen maar GroenLinks wilde zelfs wachten tot maart 2016. En dat laatste voorstel is overgenomen. Even wachten dus.

Wageningen zet zich hiermee weer op de kaart als treuzel gemeente. Dit alles geeft aan dat  het politieke gevoel van de huidige bestuurders slecht is ontwikkeld, of men laat zich verkeerd informeren door de ambtenaren.

En nu wordt het weer afwachten wanneer de veiligheid van de (jeugdige) fietsers wel de juiste aandacht krijgt en er tot die tijd blijft tot ‘bijna ongelukken’.

Zie ook: Fietsoversteek Kortenoord. 

Reactie toevoegen

U bent hier