h

Fietsoversteek Kortenoord

14 november 2015

Fietsoversteek Kortenoord

In januari 2015 heeft de SP aan de gemeente Wageningen gevraagd om een veilige en overzichtelijke fietsoversteekplaats ter hoogte van de Nijlantsingel (Kortenoord) naar de Haagsteeg te realiseren. Aanleiding was dat fietsers vanuit Kortenoord naar de Haagsteeg en visa versa, nu om zouden moeten fietsen en dit niet doen. Er is een z.g. 'olifantenpaadje' ontstaan waar druk gebruik van wordt gemaakt en regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties. 

Via de gemeenteraad heeft de SP aan de wethouder gevraagd om de situatie snel te verbeteren en de kosten hiervan mee te nemen met de ontwikkeling van Kortenoord. Dit lijkt ons nogal logisch, immers, deze voorziening is een noodzakelijk onderdeel van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Kortenoord. Helaas is er nog steeds niets gebeurd. De onveilige situatie blijft nu bewust gehandhaafd omdat de gemeenteraad geen termijn genoemd en de kosten ook niet meegenomen worden bij de wijkontwikkeling: Omdat "……De financiering door BDP - voorheen Bouwfonds - past niet in het afsprakenkader zoals vastgelegd in de anterieure overeenkomst……….", is het voor de gemeente reden om het nodige geld in het budget voor de aanleg van een netwerkverbinding voor fietsen van West naar Oost Wageningen te zoeken. De wethouder heeft aangekondigd dat een voorstel hiervoor in 2016 naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Frank Bos heeft zich hierover flink boos gemaakt en vindt dit een slechte uitvoering van de motie. De SP heeft vorig jaar gewezen op de onveilige situatie nabij de rotonde en had verwacht dat de gemeente dit meteen zou aanpakken.

Nu maar hopen dat er geen ongelukken gebeuren. De wethouder is er in ieder geval al in januari 2015, door 25 gemeenteraadsleden, gewaarschuwd voor de zeer onveilige situatie.

Reactie toevoegen

U bent hier