h

SP werkgroep Ede ondersteunt actie Huuralarm

18 december 2012

SP werkgroep Ede ondersteunt actie Huuralarm

De SP (werkgroep Ede), vindt dat het woonakkoord van de gelegenheidscoalitie van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een vernietigende uitwerking heeft voor huurders en op de sociale woningbouw in Nederland. De werkgroep leden waren er zaterdagmiddag natuurlijk bij om Huurdersbond Ede van harte te steunen in de acties tegen de komende huurverhogingen.

De SP werkgroep waarschuwt iedereen die het wil horen De huren gaan fors omhoog. De doorberekeningen wat dit akkoord tot gevolg heeft voor de financiën van de coöperaties zijn nog onduidelijk. Het CPB heeft wegens gebrek aan capaciteit meegedeeld dat ze geen doorberekening maken. Waarschijnlijk moeten de coöperaties huurwoningen verkopen om hun financiën gezond te houden. De verhuurdersheffing voor coöperaties wordt met dit akkoord nauwelijks verlaagd. Hierdoor moeten coöperaties bouwprojecten uit of afstellen, huurwoningen verkopen en huren verhogen. De huurders zijn uiteindelijk de dupe van dit akkoord.

De SP fractie in de TweedeKamer (Paulus Jansen) heeft via een amendement nog net op tijd de maatregel in het 'Woonakkord' kunnen krijgen zodat wanneer iemand achteruit gaat in inkomen hij/zij een huurverlaging kan aanvragen met een terugwerkende kracht van twee jaar. Het betekent voor veel mensen dat ze in ieder geval tijdelijk toch die hoge huur van hun lagere inkomen moeten betalen.

<h4>De situatie in Ede volgens de SP</h4>

De SP begrijpt dat het voor een wooncoöperatie als Woonstede geen gemakkelijke opgave is om dit woonakkoord op een huurdersvriendelijke manier uit te gaan voeren.
Voor 2013 stelt Woonstede dat de huurverhoging met 2,5% gelijk blijft aan de inflatie. Afhankelijk van het woonakkoord kan dit iets hoger worden(wordt nog besproken met Huurdersbond Ede e.o). Huuraanpassing 2014; 2% met een mogelijke opslag van 2% als dit kabinet onverkort vasthoudt aan de verkapte huurbelasting. Er zijn nieuwbouwplannen voor ca 200 woningen per jaar tot 2017 (veelal lopende projecten) daarna voor ca 80 woningen per jaar. Renovatie en groot onderhoud in 2013 vindt plaats volgens plan, daarna wordt er jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen euro bezuinigd.

Er zijn voldoende redenen om protest te laten horen tegen het Woonakkoord. Huurders en woningbouwcoöperaties proberen nog steeds om de plannen van de VVD-PVDA regering te stoppen. Acties zijn ook hard nodig. De SP ondersteunt dan ook van harte deze huuralarm-actie.

Reactie toevoegen

U bent hier