h

De Wielewaag en hoe verder?

17 december 2012

De Wielewaag en hoe verder?

Hoe een goed draaiende ouderenvoorziening de nek wordt omgedraaid?

In de tachtiger jaren wordt vanuit de voorloper van de Stichting Welzijn Ouderen gestart met dienstencentrum de Wielewaag. Een mooie voorziening waar wekelijks 700 ouderen komen. Sommige van deze ouderen komen een keer, anderen wel 4 keer per week. Ouderen die komen voor een kop koffie en een praatje, die komen voor een activiteit of ouderen die als vrijwilliger actief zijn.

Gezocht locatie

De Wielewaag is een dienstencentrum voor ouderen, waar zeer uiteenlopende activiteiten plaats vinden. Het is een ontmoetingsplek met veel verschillende activiteiten waar dan ook verschillende “eigensoortige” ouderen op af komen. Er wordt informatie gegeven over bij voorbeeld thuiszorg. Er is een pedicure aanwezig en ook de alarmeringsdienst en maaltijdverstrekking zijn onderdelen van de Wielewaag. Het is gelegen in de stad. Dit maakt dat het voor ouderen makkelijk is om een bezoek aan de Wielewaag te combineren met een bezoek aan het stadhuis, de bibliotheek of de winkels in het centrum. Gezien de beperkte mogelijkheid van veel ouderen voor eigen vervoer, is dit voor velen belangrijk.
Hoewel de Wielewaag in de loop van de jaren vaker onder vuur heeft gelegen wat betreft kortingen op subsidies, heeft de gemeenteraad tot voor kort steeds gemeend dat een zo goed draaiende en belangrijke voorziening voor ouderen niet mocht verdwijnen. Naast de subsidie van de gemeente heeft de Stichting Ouderenwelzijn ook altijd gezorgd voor derde geldstromen . Door een goede relatie met de eigenaren van het pand heeft de Stichting tevens altijd een redelijke huurprijs kunnen bedingen.
De waan dat groter goedkoper en beter zou zijn heeft al eerder geleid tot lichte dwang van vroegere wethouders om te fuseren. De Stichting Welzijn Ouderen heeft dergelijke fusies lang op een afstand kunnen houden met als belangrijkste grond; de ouderen willen graag onder elkaar zijn. Er was een moment dat een fusie zou leiden tot openstelling van de Wielewaag voor anderen dan ouderen. De gebruikers wilden dit niet omdat het voor hen een tweede huis is.
Toch is het er via via van gekomen dat de Wielewaag onderdeel werd van een groter geheel, te weten Solidez. En Solidez heeft niet veel energie in de Wielewaag gestoken, er is onvoldoende geprobeerd de huurprijs naar beneden te krijgen. Er zijn ook vrijwel geen vernieuwende activiteiten ontplooid. Maar met de ouderen is daar snel van alles aan te doen.
De thuisvoorzieningen, die al ‘gemaksvoorzieningen’ genoemd zijn, zijn belangrijk voor de ouderen die met deze hulp nog een poos thuis kunnen blijven wonen. Met hulp van de personenalarmering en maaltijdvoorziening thuis kunnen ouderen hun zelfstandigheid langer behouden. Het landelijke overheidsbeleid van eigen verantwoordelijkheid lijkt hiermee sterk gediend.
Waarom de ouderen hun plek ontnemen. Solidez is tegen doelgroepen beleid. Nou ja als het uitkomt, want voor jongeren wordt het oude Bijenhuis blijkbaar wel open gehouden. Naar het idee van de SP is er geen beleidsmatige visie op ouderen , een doelgroep die de komende tientallen jaren alleen maar groeit. In 2015 is één op de vier Wageningers 55 jaar of ouder. Een doelgroep om rekening mee te houden lijkt ons.

U bent hier