h

Armoede in Wageningen

2 december 2012

Armoede in Wageningen

In 2008 heeft de gemeente Wageningen zich er hard voor gemaakt armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Toch leven er op dit moment tussen de 600 en 700 kinderen in armoede in Wageningen.
In 2008 heeft de raad zich uitgesproken dat onze gemeente zich in zal zetten in de strijd tegen armoede. We moeten dan denken aan armoede in de brede betekenis van sociale uitsluiting en armoede als een tekort aan financiële middelen.

Voor kinderen die in armoede opgroeien geldt dat ze tekort komen in financiële zin, ze krijgen niet dagelijks goed en gezond voedsel op hun bord. Bovendien betekent het sociale uitsluiting. Ze kunnen niet naar de verjaardag van vriendjes en vriendinnetjes omdat ze geen cadeautje mee kunnen nemen. Ze kunnen geen verjaardagsfeestje geven, ze kunnen niet mee doen in een sportclub. Ze kunnen niet op muziekles. En zwemles is helemaal niet mogelijk. Kortom deze kinderen horen er niet bij en krijgen geen eerlijke kansen. Als een kind nu al op achterstand gezet wordt omdat het niet mee kan doen heeft dat voor velen van hen grote gevolgen voor hun toekomst. Ze hebben geen netwerk waardoor ze makkelijk een baan of een stagplaats vinden bijv.
Financiële problemen in een gezin geeft spanning, spanning die kinderen voelen. Het maakt dat kinderen die in armoede opgroeien geen onbezorgde jeugd hebben. Ik neem aan dat velen van jullie hier aanwezig zelf kinderen en of kleinkinderen hebben. Stel je voor dat je je kinderen niet kan geven wat voor hun vriendjes en vriendinnetjes gewoon is. Arm zijn tussen rijke mensen is extra moeilijk. Maar hoe dan ook; armoede wens je kinderen niet toe.
Kinderen in armoede zijn de kinderen van de rekening. Zij krijgen de prijs van de crisis terwijl ze er geen schuld aan hebben.
Met de lege schoenen die we in het Stadhuis hebben uitgestald willen we laten zien dat tussen de 600 en 700 kinderen echt heel veel is. (nog 10 keer zo veel als er schoenen zijn uitgestald)
We vragen de gemeente Wageningen en dus de gemeenteraad en het college om ervoor te zorgen dat in Wageningen geen kinderen in armoede opgroeien. Dat alle kinderen deel kunnen nemen aan sport en spel. Voor alle kinderen een onbezorgde jeugd. Dit kan bij voorbeeld als straks besluiten genomen worden over het decentraliseren van de jeugdzorg. Maak ze niet het kind van de rekening.
We willen jullie ook vragen richting onze landelijke regering duidelijk te maken dat de kinderen niet het slachtoffer mogen worden van de bezuinigingswoede die zij over ons land laten razen.

|Meer weten? Mail Riet

U bent hier