h

Ede heeft SP werkgroep

28 november 2012

Ede heeft SP werkgroep

Sinds de landelijke verkiezingen van afgelopen september is in Ede een SP werkgroep gestart met als eerste doel: een actieve afdeling op te zetten.

De werkgroep bestaat nu uit vier personen, Yorn, Harold, Anton en Maureen. Na een periode van kennismaken met elkaar en doelen stellen begint het nu lekker te lopen. Door leden in Ede te bezoeken en nog meer mensen enthousiast te maken denkt de werkgroep nog uit te kunnen breiden.
Op dit moment is de werkgroep vooral bezig met de contacten met de (nieuwe en “ oude “) leden en hebben ze de actie “Kind van de rekening “ actief ondersteunt in samenwerking met Wageningen. In januari 2013 start er voor de leden in Ede een cursus om de SP en elkaar beter te leren kennen.
De werkgroep is nog een onderdeel van de afdeling Wageningen, die inmiddels al ruim 10 jaar actief is. De werkgroepleden zijn super enthousiast en willen zich met hart en ziel inzetten voor de idealen van de SP en vooral met en voor de mensen in Ede een socialere omgeving te bereiken.

Hopelijk snel tot ziens! Namens de werkgroep,

Meer info? Mail Maureen

U bent hier