h

Nieuws uit 2008

21 december 2008

Gewaardeerde gemeenteraad van Herzele,

Met dit bericht willen wij onze waardering aan de Burgemester en Schepenen van de gemeente Herzele overbrengen aangaande het voornemen in zake het armoede-beleid.

Burgemeester en Schepenen van Herzele (BE)

Lees verder
20 december 2008

WURBUS tracé is goedgekeurd

Donderdag 18 december heeft de gemeenteraad Wageningen besloten om de busbaan over het WUR terrein aan de Bornsesteeg, door de provincie aan te laten leggen. In de raad zijn er alleen nadelen van dit nieuwe tracé genoemd maar toch heeft de raad het nieuwe WURBUS tracë goedgekeurd.

Lees verder
16 december 2008

Reclamebelasting: springplank of splijtzwam?

Komende donderdag debatteert de gemeenteraad over een voorstel van het college om in Wageningen reclamebelasting in te voeren. De bedoeling is dat met de opbrengst in de toekomst het binnenstadsmanagement wordt betaald, zijnde diverse activiteiten en een binnenstadsmanager. Op dit moment wordt het binnenstadsmanagement al 6 jaar betaald door de gemeente, WUR en het WOC (Wageningen Ondernemers Contact), die nu samen het bestuur van de stichting Binnenstadsmanagement vormen.

Lees verder
9 december 2008

Voorzitter SP fractie neemt stelling

De fractievoorzitter van onze SP fractie zegt af voor de thema avond op het gemeentehuis met als onderwerp; "besturingsfilosofie". Hieronder het bericht waarmee hij zijn afzegging motiveerd.

Lees verder
5 december 2008

7-3=4 voor busbaan Born

Gisteravond, donderdagavond, kwam in de vergadering van de Commissie Stad ten tweeden male de nieuw geplande busbaan aan de orde. Die moet over De Born komen. Een impressie over bereikbaarheid van die busbaan....

Lees verder
4 december 2008

College treuzelt met besluit over Ireneschool

De Ireneschool, een brede wijkschool aan de Rooseveltweg, is dringend aan een opknapbuurt toe. Al geruime tijd zijn er plannen voor een rigoureuze renovatie. Hiervoor is zelfs het reguliere onderhoud uitgesteld. Het hierdoor bespaarde geld is wel gereserveerd en bedraagt inmiddels al ca € 300.000,-.

Ireneschool 08

Lees verder

Pagina's

U bent hier