h

Nieuws uit 2006

23 december 2006

Raadslid breekt met fractie

Op woensdag 20 december 2006 heeft ons raadslid Nelly van Haren, laten weten niet langer deel uit te willen maken van de SP-fractie vanwege de, bij de SP, gebruikelijke afdrachtregeling.

Lees verder
18 december 2006

Kerstpakket Onder Dak

De tijd van kaarsjes, lekker eten, spelletjes doen komt er weer aan. Kerstpakketten, als blijk van waardering, kerstpakketten om de goede relaties nog eens te benadrukken en kerstgeschenken met andere bedoelingen worden weer verspreid over Nederland.

Lees verder
12 december 2006

SP pleit voor actiever accommodatiebeleid alvorens panden te verkopen

In oktober 2006 heeft de gemeente Wageningen een concept accommodatieplan opgesteld. Hierin wordt voorgesteld een groot aantal gemeentelijke panden te verkopen waardoor veel welzijns-, cultuur- en natuurorganisaties marktconforme huren moeten gaan betalen. Dit omdat het huisvesten van deze organisaties geen gemeentelijke taak is.

Lees verder
7 december 2006

Ledental SP Wageningen ruim verdubbeld

De SP is niet alleen bij de kiezers populair maar ook het aantal leden neemt fors toe. Nu ook de leden uit Ede en omstreken bij de afdeling Wageningen worden gerekend is het aantal de afgelopen maanden ruim verdubbeld.

Lees verder
30 november 2006

Moratorium op verkoop accomodaties

De SP fractie roept het college op tot een moratorium op de verkoop van gemeentelijke accomodaties zolang het Accomodatieplan nog niet is uitgekristalliseerd en goedgekeurd.

Lees verder
29 november 2006

De stem des volks, 100 jaar Volkshuis

Vrijdag 1 december 2006 om 16.00 uur opent burgemeester G.J.M. van Rumund de nieuwe tentoonstelling ‘De stem des volks, 100 jaar Volkshuis’ in Museum De Casteelse Poort. Voormalig wethouder Henk Blankestijn zal het eerste exemplaar van het prachtige jubileumboek - geschreven door Dik Nas - aan de burgemeester aanbieden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier