h

Nieuws uit 2003

24 december 2003

Wordt ´kennisstad´ weer plattelandsgemeente?

'Kennisstad' Wageningen begint nu echt een plattelands dorp te worden. Na het opheffen van de Interliner 336 is het ook al de bedoeling om de treintaxi bij het station Ede-Wageningen op te heffen.

Lees verder
8 december 2003

Cliëntenraad

Tijdens akties van de SP meldde zich een aantal mensen met klachten over de Sociale Dienst in Wageningen. Klachten gingen vooral over de trage afwerking van de aanvragen.
Ook werd ons gemeld dat er op dit moment geen (wettelijk verplichte) clientenraad bestaat.

Lees verder
28 november 2003

Wie maakt de dienstregeling voor een HOV ?

Per 14 december 2003 is er een nieuwe dienstregeling van kracht voor de Connexxion busverbindingen.
Helaas is het dan ook afgelopen met de comfortabele INTERLINER 336. Vanuit Arnhem is het verder niet meer mogelijk om rechtstreeks en snel naar de halte Droevendaalsesteeg te reizen zonder over te stappen. Een sneldienst vanaf het station Ede-Wageningen naar het AgroBusinesPark is evenmin mogelijk. De bus naar het ziekenhuis in Ede rijdt op zaterdag en zondag eens per uur.

Lees verder
6 november 2003

Folders Wet Water en Brood

Maandag 3 november heeft de SP bij de sociale dienst folders uitgedeeld met informatie over de nieuwe Wet Werk en Bijstand of, duidelijker, de Wet Water en Brood.

Lees verder
31 oktober 2003

Windmolens in Wageningen

In het door de gemeente Wageningen aangenomen structuur plan is er sprake van mogelijke windmolens in Wageningen, tussen het nieuwe kanaal en Rhenen. De gemeente geeft de voorkeur aan een groter, provinciaal windmolenpark maar wil eigen windmolens niet op voorhand uitsluiten. Nu hebben allerlei groepen (mooi wageningen, duurzaam wageningen en dergelijke) de mening al laten horen. Ook de Socialistische Partij afdeling Wageningen zal met een eigen standpunt moeten komen. Voor of tegen ... of is dat te simpel. Misschien moeten dergelijke debatten voor een belangrijk gedeelte overlaten aan deskundigen maar moeten we als politiek de piketpaaltjes slaan, en daarmee de randvoorwaarden duidelijk stellen. Mijn voorzet:

Lees verder
28 oktober 2003

Visie op hoofdlijnen van Socialistische Partij Wageningen op de begroting van het college van de gemeente Wageningen

Uitgesproken op 28 oktober tijdens de hoorzitting van de gemeenteraad van Wageningen door Nico Bijl (voorzitter SP Wageningen)

Lees verder

Pagina's

U bent hier