h

Geschiedenis van de SP in Wageningen

               

SP afdeling Wageningen is niet helemaal nieuw in Wageningen. Hieronder een kort overzicht van de geschiedenis van de lokale afdeling.

In 1970 werd door een groep studenten de "woningnoodgroep" opgericht. Zij brachten "De woningnoodkrant" uit en voerden actie voor betere woningen voor arbeidersgezinnen.
Deze groep sloot zich al snel aan bij de landelijke Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW), opgericht door de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (KEN-ml). Uit de KEN-ml werd op 22 oktober 1972 landelijk de SP opgericht. Leden uit de groep werden hier lid van en namen in 1974 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Wageningen. Er werd geen zetel behaald.

Maar de SP was erg actief in wijken en buurten (zie ook artikel uit Tribune maart 1976 en inlegvel Tribune juni 1976) en zette zich o.a. in voor renovatie van Patrimonium, tegen de sloop van de Irenebuurt, voor behoud van de Oranjelaan, tegen wijkverwarming in de Nude.
Al deze activiteiten leverden in 1978 voor het eerst een raadszetel op. De lijsttrekker in die jaren was Jan Paul van der Molen. De zetel werd vooral gebruikt om misstanden in Wageningen aan de kaak te stellen, zoals in februari 1979 over de speculatieve praktijken van grote particuliere huisbazen.

De SP beschikte over een eigen pand op Dijkstraat 5, "t SPant" genoemd. Daar werd de Tribune gevouwen en het inlegvel "Praatjes achteruit de stad" gedrukt. Daar werden vergaderingen en bijeenkomsten gehouden en daar hield de SP Hulp- en Informatiedienst regelmatig een goed bezocht spreekuur.

Jan Paul van der Molen verhuisde in 1981 naar het westen en werd opgevolgd als raadslid door Eibert Draisma, middenop de foto. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werd Eibert als zittend raadslid herkozen en was de SP bijna goed voor twee zetels. Helaas vertrok ook Eibert naar elders. Hij werd opgevolgd als raadslid door de tweede op de lijst: Anneke Brekelmans (ter linkerzijde van Eibert).

In 1983 kwam de brochure "Gastarbeid en Kapitaal" uit. Deze leidde tot felle diskussies in de afdeling, waarop een aantal leden de partij verliet. In 1986 nam de SP nog deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar behaalde geen zetel meer. De afdeling werd opgeheven.
De SP had nog wel leden in Wageningen, maar geen afdeling meer.

Enkele SP leden vonden in 2000 dat dat moest veranderen en zetten een initiatiefgroep op, welke al snel door de landelijke SP tot "afdeling in oprichting" gebombardeerd werd. Deze "afdeling in oprichting" viel onder de verantwoordelijkheid van afdeling Arnhem. De afdeling in oprichting groeide snel en was zo aktief dat op 21 december 2002 door de Partijraad de SP afdeling Wageningen als officiële afdeling erkend werd. Te laat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Dat liet wel even ruimte voor oriëntatie op buurtwerk, verdere organisatie en uitbreiding van het ledental. De verkiezingen in 2006 pakten, met Nico Bijl als voorzitter en Jo Soolsma als lijsttrekker, goed uit voor de SP: ruim 3 zetels

Tot 2018 beschikte de SP over twee zetels, met Frank Bos als fractievoorzitter en Diederik van de Loo als tweede man. In 2017 ging Diederik van der Loo te werk bij het Europees Parlement als fractiemedewerker. Zijn zetel werd destijds overgenomen door John Heemskerk.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd het tijd voor nieuwe mensen in de gemeenteraad, met een kiestlijst van jonge SP'ers tussen de 19 en 24 jaar in de top vijf. Er werd toen helaas maar één zetel behaald, wat gecombineerd ging met de landelijke trend van tegenvallende uitslagen.

U bent hier