h

Zorg en welzijn

21 augustus 2016

Nationaal Zorgfonds in Wageningen

Foto: SP

In mei 2016 is de campagne rondom een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico gestart. Deze campagne is een initiatief van de SP en wordt door een breed publiek ondersteund. Ook diverse bekende nederlanders zijn zeer positief over het initiatief. Het Nationale Zorgfonds gaat om goede betaalbare basiszorg zonder eigen risico en zonder concurrerende zorgverzekeraars.

Lees verder
28 maart 2016

`Samen Wageningen´ volkomen vaag

Foto: Beuningen / Beuningen

De SP fractie is voorlopig wel klaar met de aanpak van het Wagenings college om te komen tot nieuw sociaal beleid over  gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding in onze gemeente.  De aanpak van het College om een beleid ontwikkelen samen met iedereen die in Wageningen woont of werkt in de stijl  ‘Samen Wageningen’ is voor de SP een veel te vage aanpak. Inmiddels hebben ca 0,2 % van de Wageningers (100) meegedacht over de aangedragen thema’s . De bijeenkomsten zijn heel gezellig inclusief samenzang . De SP fractie doet niet mee aan deze z.g. democratisch aanpak van amateurs en goedwillende burgers.   

Lees verder
17 februari 2016

Commerciele zorg

Afgelopen weken is er veel ophef geweest over de gang van zaken in het ouderencomplex aan de Hollandseweg. Ondanks de mooie praatjes bij de verkoop van de ouderenappartementen in 2013 (“een nieuwe manier van zelfstandig wonen”), kan Opella de beloofde en noodzakelijke dagelijkse zorg niet meer leveren.  De gemeente haast zich te zeggen dat deze zorg een verantwoordelijkheid is van het Rijk. En nu? De bedoeling was dat de markt alles zou oplossen. Maar we kregen overbodige reclame, bonus-directeuren en erger: onderbetaalde zorgwerknemers en mensen in de problemen. Dat is nou privatisering. Wanneer wilt u actievoeren?

Lees verder
5 februari 2016

ZORG over ZORG declaraties

Begin januari 2016 heeft de SP fractie een individuele klacht binnen gekregen over de uitbetaling van een ingediende zorgdeclaratie bij de gemeente Wageningen. De uitbetaling was niet gedaan op de toegezegde datum (eind december). Op zich een heel vervelende situatie, want degene die de zorg heeft verleend loopt toch al een maand achter met de betaling van de verleende zorg. In de dure maand december is zoiets dubbel vervelend. Voor de SP reden om e.a. na te vragen bij de uitkerende instantie “de gemeente Wageningen”.

Lees verder
19 januari 2016

de ‘Permar’ en het Wagenings vertrouwensexperiment

In 2014 heeft de SP geconstateerd dat het college zich niet echt bekommerd om de werknemers van de PERMAR. Ook in 2015 heeft men de andere kant op gekeken. Gecombineerd met het ingezette 'vertrouwens experiment' maakt Frank Bos zich terecht boos.

Lees verder
29 oktober 2015

Waanzin ten top

Foto: SPWAG

Nieuw in maart 2013 De Wielewaag, het ontmoetings-centrum voor 55+ aan de Stationsstraat wordt, met instemming van de gemeenteraad, de nek omgedraaid door Solidez. In plaats daarvan worden de activiteiten verspreid over de stad. Tot groot verdriet van vele ouderen om het verlies van hun honk in het centrum en het uiteen vallen van hun gemeenschap.

Lees verder
11 maart 2015

Verstandig advies HBH 1

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid voor de WMO wilde het college Hulp bij de Huishouden 1 al in januari 2015 wegbezuinigen. De SP heeft zich ingezet voor het behoud hiervan. We vonden net als de advies-raad WMO - het doorvoeren van de bezuiniging te rigoureus uitgevoerd en de vele consequenties niet te overzien. Daarom hebben we ervoor gepleit om 2015 te hanteren als overgangsjaar.

Lees verder
10 januari 2015

SP(eerpunt) in de Raad

Maandagavond 12 januari 2015, 20.00 uur, wordt de eerste gemeenteraadsvergadering gehouden in nieuw jaar. Een jaar dat voor veel mensen spannend is als het gaat om hulp in het huishouden. Ook voor de gemeente zal het een zoektocht worden hoe het allemaal gaat. In de 'Stad Wageningen' heeft de SP een oproep gedaan om mensen hun ervaringen met de Hulp bij Huishouden aan ons door te geven. Hierover willen de wethouder nog eens kritisch bevragen.

Lees verder
2 januari 2015

Schuldhulpverlening in Wageningen

Foto: SP

Het contract met Sociaal.nl voor de hulp aan Wageningers, met een grote financiële schuld (‘De Schuldhulpverlening’), loopt per 1 april 2015 af. De SP pleit ervoor om de kosten voor de begeleiding in Wageningen te besteden en niet om op zoek te gaan naar de allergoedkoopste aanbieder en een plusje voor goede referenties(?).

Lees verder
18 december 2014

Huishoudelijk hulp (HbH1) hard nodig

Foto: Beuningen / Beuningen

SP Wageningen roept inwoners op om zich te melden als ze hun huishoudelijk hulp 1 (zelf controle over huishoudelijk hulp, HbH1), die nu vergoed wordt, kwijt dreigen te raken. Gemeente Wageningen wilde daarmee stoppen, maar volgens de partij mag dat niet zomaar en moet er eerst zorgvuldig individueel onderzoek aan voorafgaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier