h

Openbare ruimte

22 oktober 2017

Oversteek Kortenoord Allee

Foto: NB

Al in 2015 heeft de SP Wageningen aandacht gevraagt bij de gemeente om maatregelen te nemen betreffende de veiligheid van het oversteken  over de Kortenoord Allee van en naar de woonwijk Kortenoord. Fietsers en voetgangers zochten hun eigen manieren om de Kortenoord Allee over te steken om niet een grote omweg te hoeven maken. Dat dit niet altijd veilig gebeurde is door de SP duidelijk gemaakt aan het verantwoordelijke college. Inmiddels is het bijna 2018 en er is nog steeds niets veranderd. De illegale paden zijn ingesleten en gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar het is nog steeds onveilig.

Lees verder
30 augustus 2017

"Welkom in de provincie Utrecht"

Foto: LuukC / SP Wag

Onlangs is door de gedeputeerde staten van de provincie Gelderland het vreemde besluit genomen om een Inpassingsplan te overwegen om een rondweg rond de campus van de WUR te forceren. Hiermee laat de provincie Gelderland blijken geen respect te hebben voor de lokale democratie!

Lees verder
25 mei 2017

Genoeg asfalt rondom Wageningen

Foto: SP

De afgelopen tijd werd 'Wageningen' diverse malen opgeschikt om meer wegen aan te leggen. Eerst kwam de Provincie Gelderland met een 'Rondje Campus', daarna kwam ons college (Stadspartij, Groenlinks en D'66) met respectievelijk een plan om de Nijenoordallee te verbreden en wederom met een 'Rondje om de Campus'.

Lees verder
8 april 2017

Samen met (de rug naar) de stad

Onder het mom dat de Pandaparkeerplaats in de Nude maar tijdelijk is (10 jaar), vindt dit college van GL, de Stadspartij(?) en D66, dat ze zonder last of ruggespraak kunnen besluiten. Ondanks dat veel burgers hebben aangegeven het niet eens te zijn met de plannen (er zijn 1250 handtekeningen aan de burgemeester aangeboden) drukt B&W gewoon door. 'Samen met de stad' was het motto van dit college, maar dat komt nu even niet goed uit.

Lees verder
7 april 2017

Studenten huisvesting

Foto: Idealis / facebook Idealis

Veel bewoners in de wijk Nieuw Kortenoord uiten hun zorgen tijdens de voorlichtingsavond 5 april over de plannen van Idealis. Idealis heeft plannen toegelicht over de realisatie van tijdelijke huisvesting voor ca. 300 studenten te bouwen op de hoek Kortenoord-Nieuwe Kanaal. Enkele  bewoners maken zich ongerust over mogelijke geluidshinder van feesten en nachtelijk barbecues. De praktijk is echter dat studenten zich tegenwoordig drukker maken over het leenstelsel en minder tijd hebben om te feesten. Tevens is het plan zo ontworpen dat het mogelijke lawaai vooral richting Nieuwe Kanaal zal gaan. De vier bouwlagen zullen niet veel hoger zijn dan de huidige bebouwing van de buurman Noldus.

Lees verder
16 oktober 2016

Woonvisie 'Wageningen' zonder ruggengraat

Door de gemeenteraad Wageningen is op 10 oktober de woonvisie vastgesteld. In het document wordt de toekomst van de Wageningse woning-voorraad vastgelegd. Het is een zeer algemeen document geworden, waarin geen keuzes zijn gemaakt en waarmee toekomstige woningbouw-programma's alle kanten op kunnen.

Lees verder
30 november 2015

Politiek gevoel van een fietspomp

De gemeenteraads-vergadering van 30 november begon met een volle publieke tribune. Voor de politieke partijen en het college is het dan opletten want er staat wat te gebeuren. Op de raadsagenda stonden enkele belangrijke plannen zoals  ‘de Golfbaan’ en de aanpassing van een ‘fietsroute door de Tarthorst’.

Lees verder
14 november 2015

Fietsoversteek Kortenoord

In januari 2015 heeft de SP aan de gemeente Wageningen gevraagd om een veilige en overzichtelijke fietsoversteekplaats ter hoogte van de Nijlantsingel (Kortenoord) naar de Haagsteeg te realiseren. Aanleiding was dat fietsers vanuit Kortenoord naar de Haagsteeg en visa versa, nu om zouden moeten fietsen en dit niet doen. Er is een z.g. 'olifantenpaadje' ontstaan waar druk gebruik van wordt gemaakt en regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties. 

Lees verder
25 oktober 2015

Bezint eer gij begint

Foto: NicoH / SPWAG

Nadat het resultaat van de projectgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 3 september bekend is gemaakt zijn alle partijen nog eens goed na gaan denken. Er bleken nog veel vragen onbeantwoord. Die vragen leven nog steeds en toch wil B&W van Wageningen de keus definitief maken om over te gaan tot verbreding van de Nijenoordallee en een ongelijkvloerse kruising bij de Bornsesteeg-Nijenoordallee.

Lees verder
30 september 2015

Nudepark 2

In 2012 zei de wethouder dat Nudepark 2 gebouwd zou worden als er in Wageningen behoefte aan was. De SP wilde toen niet bouwen voor leegstand. De gemeente ging door, ondanks dat de  projectontwikkelaar slechts 1 (!) bedrijf had gevonden als koper. Op verzoek van de projectontwikkelaar werden ook nog eens stiekem de kavels veel groter gemaakt – maar dat was helemaal niet afgesproken! De vraag is dan ook hoe we worden bestuurd in Wageningen. Gaan de democratische rechten van de buurtbewoners nog wel gelijk op met die van projectontwikkelaars? We houden de wethouder aan de oorspronkelijke afspaken: Nudepark 2 wordt pas bebouwd als daar behoefte aan is. Vooralsnog is dat niet het geval.

Lees verder

Pagina's

U bent hier